fredag 28 oktober 2016

Renässans vågmästare mellan isländsk höger och vänster

Självständighetspartiet ser ut att ha skaffat sig ett rejält försprång till Piratpartiet. Men det räcker inte för att tillsammans med Framstegspartiet behålla regeringsmakten. Inte heller de fyra oppositionspartierna får egen majoritet. Både vänster- och högerblocket kan nå majoritet med hjälp av Renässans som vågmästare. Det visar en opinionsmätning utförd av Vísir.

Piratpartiet, Gröna vänstern, Ljus framtid och Socialdemokraterna siktar på att tillsammans bilda regering efter valet. Under den andra halvan av den nuvarande mandatperioden har de haft en majoritet av väljarna bakom sig. Men så är det inte längre.

Vísirs senaste mätning ger Renässans - som tidigare uteslutit att hjälpa Självständighetspartiet och Framstegspartiet kvar vid makten - ett avgörande inflytande. Partiet skulle kunna bilda majoritet både till vänster och till höger.

Självständighetspartiet får nu 27,3 procent, en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes tidigare i veckan. Därmed växer gapet till Piratpartiet som får 18,4 procent, en tillbakagång med 1,9 procentenheter. Gröna vänstern ligger still på 16,4 procent.

Renässans behåller en god marginal till femprocentsspärren. Partiet backar 0,3 procentenheter till 10,5 procent. Framstegspartiet tappar 1,3 procentenheter till 9,9 procent.

Varken Ljus framtid eller Socialdemokraterna kan i dagsläget känna sig säkra på att klara spärren. Ljus framtid ökar 1,2 procentenheter till 6,3 procent. Socialdemokraterna förlorar 0,3 procentenheter till 5,7 procent.

Övriga partier får tillsammans 5,1 procent.

Om detta vore ett valresultat skulle det ge Självständighetspartiet arton mandat, Piratpartiet tolv mandat, Gröna vänstern elva mandat, Framstegspartiet åtta mandat, Renässans sju mandat, Ljus framtid fyra mandat och Socialdemokraterna tre mandat.

Att Framstegspartiet får fler mandat än Renässans - som är större - beror på att landsbygdsvalkretsarna, där Framstegspartiet är starkast, väger tyngre än storstadsvalkretsarna. I det här fallet räcker inte utjämningsmandaten till för att korrigera denna snedfördelning.

De två regeringspartierna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet, får alltså 26 mandat. Piratpartiet, Gröna vänstern, Ljus framtid och Socialdemokraterna samlar tillsammans 30 mandat. För att nå majoritet i alltinget krävs 32 mandat.

Det kanske mest intressanta med undersökningen är att den visar hur väljarna rör sig. Framstegspartiet tappar sett till hur deltagarna röstade i valet 2013 främst väljare till Självständighetspartiet, som i sin tur främst tappar väljare till Renässans. Flykten från Socialdemokraterna går i första hand till Piratpartiet, men i nästan lika stor utsträckning till Renässans och Gröna vänstern. Även Gröna vänstern förlorar mest till Piratpartiet. De som överger Ljus framtid går oftast till Renässans.

Hela 92 procent - den högsta andelen i undersökningen - av dem som 2013 lade sin röst på Piratpartiet tänker ge partiet nytt förtroende. Det fåtal som tänker rösta på något annat parti väljer främst Gröna vänstern. Självständighetspartiet har de näst mest lojala väljarna.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.