söndag 9 oktober 2016

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skolkar mest i alltinget

Inte en enda gång har Sigmundur Davíð Gunlaugsson närvarat vid en votering sedan alltinget återsamlades i mitten på augusti. Ingen annan ledamot är i närheten av att skolka så ofta som Islands tidigare statsminister. Steinunn Þóra Árnadóttir är ensam om att ha närvarat vid samtliga voteringar. Det rapporterar RÚV.

Sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tvingades att avgå som statsminister i april har han varit en sällsynt besökare i alltinget. Det senaste halvåret har han inte ställt sig i alltingets talarstol en enda gång. Inte heller har han närvarat på en enda av de 179 voteringar som genomförts sedan parlamentet återsamlades för två månader sedan.

Inför höststarten i alltinget meddelade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att han åter skulle ge sig in i politiken med full kraft. Det tycks dock inte ha omfattat att finnas på plats i parlamentet. Han uppger för RÚV att skälet till att han skolkat från varenda votering är att han varit upptagen med att försvara sitt uppdrag som ordförande för Framstegspartiet - en post som han röstades bort från för en vecka sedan.

Gröna vänsterns Steinunn Þóra Árnadóttir är den enda ledamoten som har närvarat vid samtliga 179 voteringar. Andra som sällan skolkar är Framstegspartiets Willum Þór Þórsson med 99,4 procents närvaro, Piratpartiets Ásta Guðrún Helgadóttir och Framstegspartiets Þórunn Egilsdóttir som bägge har 98,9 procents närvaro och Självständighetspartiets Vilhjálmur Bjarnason som har 98,3 procents närvaro.

Totalt är det elva ledamöter som funnits på plats vid minst 90 procent av omröstningarna. Nästan en femtedel av ledamöterna har dock närvarat vid mindre än hälften av omröstningarna.

Ljus framtids Björt Ólafsdóttir är den som skolkar näst mest i alltinget. Hon säger till RÚV att skälet till att hon bara närvarat vid 23,5 procent av voteringarna är att hon är mor till årsgamla tvillingar och en utlandsresa. Eftersom voteringar ofta meddelas med kort varsel har hon ibland svårt att hitta någon som tar hand om barnen.

Framstegspartiets Höskuldur Þórhallsson har 24,6 procents närvaro, Gröna vänsterns Ögmundur Jónasson 26,8 procents närvaro och statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson 29,1 procents närvaro. Att statsministern har hög frånvaro är inte ovanligt eftersom det är ett uppdrag som innebär många resor och möten.