onsdag 19 oktober 2016

Största motståndet mot moskéer hos Framstegspartiet

Kyrkor tillhörande statskyrkan är den typ av religiösa byggnader som flest islänningar accepterar. Lägst är stödet för moskéer. Men attityden till moskéer varierar kraftigt mellan olika grupper. Sex av tio socialdemokrater säger ja till moskébyggen. Bland framstegspartisterna är det bara en på elva som har samma åsikt. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Statskyrkan har inte bara en särställning genom isländsk lag. Den har också en särställning bland medborgarna. Kyrkor tillhörande just statskyrkan är den typ av religiösa byggnader som flest islänningar accepterar och som färst vänder sig mot.

Hela 62,2 procent är positivt inställda till kyrkbyggen, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med när MMR ställde samma fråga för ett år sedan. Trots uppgången har inställningen till kyrkan blivit mindre positiv. Det är nu 11,2 procent som inte vill tillåta kyrkbyggen, en ökning med 1,8 procentenheter.

Asatron behåller ställningen som den näst mest accepterade tron i landet. 54,4 procent ställer sig positiva till hov byggda av asatrosamfundet, en uppgång med 3,9 procentenheter. Negativa är 12,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter.

Såväl buddhister som rysk-ortodoxa möter fler positiva än negativa attityder. 41,4 procent anser att det är riktigt att buddhistsamfundet får bygga. Det är 2 procentenheter fler än förra året. Samtidigt är det 0,4 procentenheter färre som säger nej till buddhisterna. Nu vill 20,6 procent stoppa samfundets byggen.

Vidare är det 35,5 procent som tycker att den rysk-ortodoxa kyrkan ska få bygga kyrkor, vilket är en uppgång med 2,1 procentenheter. Även här ökar polariseringen. Det är nu 28,5 procent som vill neka de rysk-ortodoxa rätten att bygga kyrkor, en ökning med 1,5 procentenheter.

Mest kontroversiellt är det muslimska samfundet Félag múslima á Íslandi. Här är nej-rösterna i majoritet. Hela 42,1 procent säger nej till moskéer, en ökning med 4,5 procentenheter. Även andelen positiva har ökat något. Nu är det 32,4 procent som vill tillåta moskébyggen, en uppgång med 0,4 procentenheter.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Bara 9 procent av Framstegspartiets sympatisörer vill tillåta moskébyggen. Men bland Socialdemokraternas anhängare är det hela 61,3 procent som säger ja till moskéer. Hos Framstegspartiet är det dessutom en majoritet, 56,8 procent, som motsätter sig moskébyggen.

Socialdemokraternas och Gröna vänsterns väljare är de främsta anhängarna av kyrkor tillhörande statskyrkan. Det är också höginkomsttagare, pensionärer och kvinnor i större utsträckning än andra.

Samma partiers väljare är även mest positiva till byggnader tillhörande asatrosamfundet. Här finns en liten överrepresentation av män och höginkomsttagare.

Hela 56,8 procent av Framstegspartiets sympatisörer säger nej till moskébyggen på Island. Många moskémotståndare finns också bland personer som har fyllt 60 år, låginkomsttagare, män och sympatisörer till Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget när det gäller byggen av bland annat kyrkor.