måndag 17 oktober 2016

Tolv partier ställer upp i valet på Island

Tolv partier ställer upp i alltingsvalet den 29 oktober. Men det är bara nio partier som ställer upp i alla sex valkretsar. Isländska folkfronten, Humanistpartiet och Folkfronten kandiderar i en eller flera valkretsar. Det gör att de har mycket små möjligheter att få representation i alltinget. De officiella listorna med partier och kandidater publiceras på onsdag.

När Island gick till val i april 2013 hade väljarna rekordmånga partier att välja på. Då var det femton partier som kandiderade till alltinget, varav elva hade listor i samtliga sex valkretsar.

Sex partier lyckades ta sig över femprocentsspärren. Ytterligare två partier, Gryning och Hushållens parti, fick mer än 2,5 procent av rösterna och kvalificerade sig därmed för partistöd under hela mandatperioden.

Den här gången är det tolv partier som ställer upp i alltingsvalet. Av dessa är det tre som bara har kandidater i vissa valkretsar: Isländska folkfronten, Humanistpartiet och Folkfronten.

Nio partier har fått sina listor godkända i alla sex valkretsar. Det är Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid, Piratpartiet, Gryning, Renässans och Folkets parti. Av dessa är Renässans och Folkets parti nybildade partier som inte kandiderade 2013.

Humanistpartiet kandiderade i två valkretsar i senaste alltingsvalet. Den här gången ställer partiet upp enbart i södra Reykjavík.

Folkfronten var förra valet representerade i norra och södra Reykjavík. I år ställer partiet upp i ytterligare tre valkretsar - i sydväst, i söder och i nordost. Det är bara i nordväst som Folkfronten inte har någon lista.

Isländska folkfronten bildades i år sedan partiet Höger-gröna lagts ned. Partiet har listor i två valkretsar: i nordväst och i söder. Ambitionen var att ställa upp i samtliga sex valkretsar. Listan i sydväst underkändes eftersom det saknades tillräckligt antal underskrifter.

Partiledaren Helgi Helgason har anklagat avhoppare för sabotage och för stöld av underskrifter. Om inte detta hade skett hävdar han att Isländska folkfronten även hade kunnat ställa upp i norra och södra Reykjavík samt i sydväst. Partiet har överklagat den underkända listan i sydväst med hänvisning till avhopparnas agerande. Partiet hoppas även på en omprövning i bägge distrikten i Reykjavík. Sannolikheten för att lyckas förefaller dock vara låg.

För de partier som inte ställer upp i samtliga valkretsar blir det mycket svårt att nå alltingets femprocentsspärr. De minsta partierna är i regel beroende av utjämningsmandat. För att kunna få utjämningsmandat behöver ett parti minst 5 procent av rösterna i hela riket. Att helt bli utan röster i en eller flera valkretsar gör det därför svårt att nå upp till denna nivå.

För att vinna ett av de fasta mandaten i en valkrets krävs i regel 10 till 12 procent av rösterna.

I valet 2013 var det alltså totalt femton partier som kandiderade till alltinget. Försvunnit sedan dess har Demokrativäktaren, Hushållens parti, Höger-gröna, Regnbågen, Landsbygdspartiet och Sturla Jónsson. Höger-gröna anslöt sig till Isländska folkfronten. Enmanspartiet Sturla Jónssons ledare Sturla Jónsson kandiderar i år för Gryning.

Listorna för samtliga partier med samtliga kandidater offentliggörs på onsdag. Det ska alltid göras tio dagar före valdagen.