lördag 12 november 2016

Bjarni Benediktsson väljer Renässans och Ljus framtid

Självständighetspartiet inleder i dag regeringsförhandlingar med Renässans och Ljus framtid. Förhoppningen är att kunna presentera en regeringsförklaring inom tio dagar. Men det är inte säkert att samarbetet blir av. Två frågor som måste lösas gäller återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap och Islands framtida valuta.

Bjarni Benediktsson kunde i går eftermiddag meddela att överläggningarna med Renässans och Ljus framtid varit tillräckligt framgångsrika för att inleda formella förhandlingar om att bilda regering. Vad som sagts under samtalen är inte känt. Men klart är att det politiska priset för Självständighetspartiet kommer att bli högt.

Renässans och Ljus framtid har i princip agerat som ett parti efter alltingsvalet för två veckor sedan. De lyckades därmed göra sig själva till en stark vågmästare i alltinget.

Hittills har taktiken varit lyckad. Genom att agera tillsammans har de kunnat utestänga Framstegspartiet från en framtida regering. De har inte gett Bjarni Benediktsson möjligheten att sära dem åt för att kunna regera ihop med Framstegspartiet och Ljus framtid eller Renässans. I stället har han tvingats acceptera partierna som en enhet - och utan Framstegspartiet.

Bjarni Benediktsson hade tveklöst föredragit Framstegspartiet. Där finns ett sedan tidigare etablerat samarbete och partierna är överens i de frågor som kommer att bli svårast att lösa med Ljus framtid och Renässans. Dessutom är Framstegspartiet så stukat att det skulle gå in i en koalition med mycket lägre förväntningar och självförtroende än Ljus framtid och Renässans.

De svåraste frågorna blir sannolikt EU- och penningpolitiken. Partierna bör kunna hitta lösningar vad gäller fiskekvotsystemet och jordbruket. Ett tänkbart scenario är att Självständighetspartiet går med på att fångstkvoter för makrill - en art som ännu inte inlemmats i det befintliga systemet - auktioneras ut i liten skala på försök.

Jordbruksfrågan är egentligen död fram till översynen av det jordbruksavtal som klubbades i somras. Möjligen kan Självständighetspartiet här rädda sig med att tillåta ökad import av livsmedel samtidigt som ännu fler skyddstullar skrotas. Frågan är om det räcker för Ljus framtid som sannolikt klarade sig kvar i alltinget just genom sitt motstånd mot jordbruksavtalet.

Inför valet 2013 utlovade Bjarni Benediktsson en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. Efter valet svek han löftet med hänvisning till att en sådan folkomröstning vore "en politisk omöjlighet". Nu kommer EU-frågan att få nytt liv.

Återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap kommer att bli den svåraste frågan att lösa. Samtidigt bör Bjarni Benediktsson rimligtvis ha insett att det under mandatperioden skulle bli mycket svårt att undvika en folkomröstning. Genom att regera ihop med Ljus framtid och Renässans får Självständighetspartiet åtminstone inflytande över processen.

Om Självständighetspartiet inte skulle ingå i regeringen är en koalition mellan Gröna vänstern, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna - samt möjligen Piratpartiet - det troligaste alternativet. Där skulle Ljus framtid och Renässans inte ha några problem att driva igenom kravet på en folkomröstning om återupptagna EU-förhandlingar.

Nu får Bjarni Benediktsson alltså kontroll över processen. Men det medför också en stor risk för intern splittring.

Det mest sannolika är att de tre partierna låter alltinget avgöra frågan. Enligt dagens parlamentariska läge skulle en sådan omröstning bli mycket jämn.

I opinionsmätningarna är det en majoritet som vill folkomrösta om EU-förhandlingar. Däremot är det en klar majoritet som motsätter sig medlemskap. Trots ett stort försprång i opinionen i dag är det troligt att en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna skulle bli mycket jämn. Såväl Självständighetspartiet och Framstegspartiet som delar av Gröna vänstern skulle sannolikt göra sitt yttersta för att få folkomröstningen att handla om ja eller nej till EU.

Bjarni Benediktsson har mycket att förlora i EU-frågan, men också mycket att vinna. Skulle en majoritet säga nej till återupptagna EU-förhandlingar är frågan rimligtvis borta från den politiska dagordningen för en lång tid framöver.

Penningpolitiken är ett annat bekymmer. Innan Bjarni Benediktsson 2009 blev partiledare förespråkade han att Island skulle ta upp euron som valuta och han höll dessutom dörren öppen för EU-medlemskap. Sedan dess har han fallit in i partilinjen.

Både Ljus framtid och Renässans vill bli kvitt den isländska kronan. De anser att valutan är för liten för att kunna vara stabil. Därför bör Island antingen ta upp en ny valuta eller binda kronan till exempelvis euron.

Här är det svårare att se någon uppenbar lösning. Trion skulle förstås kunna gå den svenska vägen och tillsätta en utredning. Problemet är bara att Seðlabanki Íslands genomförde en sådan för några år sedan. Som enda realistiska alternativ till kronan angavs euron.

En annan risk Bjarni Benediktsson tar med detta samarbete är den knappa majoriteten i alltinget. Med 32 av 63 mandat bakom sig blir regeringen oerhört känslig för avhopp och konflikter. Och han sätter sig i en regering där koalitionspartierna inte har någon som helst erfarenhet av att styra landet.

Det finns mycket som skulle kunna fälla en koalition mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Inom Självständighetspartiet är det många som tittar snett på de politiker som hoppat av till Renässans. För Ljus framtid har Självständighetspartiet aldrig varit någon drömpartner. Samtidigt har ledaren Óttarr Proppé gjort sig känd som en god förhandlare och fredsmäklare. Det är egenskaper som han kommer att behöva även internt efter gårdagens besked.

Bjarni Benediktssons besked kom i går eftermiddag efter ännu ett möte med Óttarr Proppé och Renässans Benedikt Jóhannesson. Han informerade därefter president Guðni Th. Jóhannesson om beslutet.

I dag inleds de formella regeringsförhandlingarna då arbetsgrupper från de olika partierna träffas. Förhoppningen är att förhandlingarna - efter de samtal som redan ägt rum - ska gå så snabbt att en regeringsförklaring kan presenteras inom tio dagar.

Facebook kommenterar Renässans beslutet att påbörja formella förhandlingar om att bilda regering ihop med Ljus framtid och Självständighetspartiet:
"Renässans och Ljus framtid går eniga in i förhandlingarna i liberalismens, internationalismens och reformernas anda."
Bjarni Benediktsson säger till RÚV att han hade avsagt sig uppdraget att bilda regering om försöket att regera med Renässans och Ljus framtid hade misslyckats. Han medger i Morgunblaðið att EU-frågan kan bli ett hinder:
"Vi har inte avslutat den frågan, men det är en av de frågor där vi har gett varandra tid att behandla och det är uppenbart att det är åtskilligt som skiljer partierna åt när det gäller inställningen till EU, men jag anser att genom att vi snarare på något sätt för frågan till alltinget så hittar vi en lösning på det."
Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.