söndag 13 november 2016

Dagens bonuscitat

"The appreciation of the krona is a large factor in the operations of fishing companies and can impact their bottom line. ... It is a risk that needs to be taken under special consideration and, if need be, acted upon."

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, chef för branschorganisationen Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, i Bloomberg om hur den starkare isländska kronan försvårar exporten av fiskprodukter.