lördag 5 november 2016

Dagens citat

"Antingen kör de i 30 och släpper inte fram någon eller så möter man dem i 100 kilometers hastighet. Vi, som behöver köra vägen i skolskjuts, är mycket bekymrade över våra barns säkerhet och välfärd. ... Ständigt under sommaren parkerar turister på vägen och i vägkanten för att sova. De står ovan raviner, på backkrön med skymd sikt - överallt. Det är som om de är ensamma i världen. Detta är naturligtvis mycket farligt."

Þorbjörg Ásbjarnardóttir, som bor på gården Þorgrímsstaðir på Vatnsnes, i Fréttablaðið om turisternas trafik på vägarna i regionen.