måndag 21 november 2016

Dom kan tvinga Island skrota importförbud av färskt kött

Islands importförbud mot färskt kött strider mot EES-avtalet. Brottet är särskilt allvarligt eftersom staten enligt Héraðsdómur Reykjavíkur medvetet bryter mot regelverket. Avgående jordbruksminister Gunnar Bragi Sveinsson sågar domen. Det blir nu sannolikt upp till Hæstiréttur Íslands att avgöra en fråga som kan avgöra framtiden för den isländska köttproduktionen.

Förbudet mot import av färskt kött upprätthålls officiellt med hänvisning till livsmedelssäkerhet. Om förbudet skulle slopas skulle smittoämnen kunna komma in i landet. I praktiken fungerar importförbudet som ett skydd för den inhemska köttindustrin. Kunder som vill ha färskt kött har bara isländska varor att välja mellan till förhållandevis höga priser.

Importförbudet har länge varit omstritt. I alltinget är det framför allt Renässans och Ljus framtid som vill riva upp det. De hävdar att farhågorna är överdrivna och att marknaden bör öppnas för konkurrens. Den främsta motståndaren är Framstegspartiet. Den tidigare ordföranden Sigmundur Davíð Gunnlaugsson beskrev utländskt kött som en smittohärd.

Även från handeln finns ett stort engagemang för att riva upp förbudet. Och nu ser det alltså ut som att förbudet skulle kunna bli historia.

Branschorganisationen Samtök verslunar og þjónustu har nu vunnit en första seger mot staten. Fallet gäller Ferskar kjötvörur, ett av medlemsföretagen. I februari 2014 ansökte företaget om att få importera 83 kilo ekologisk oxfilé från Nederländerna via Danmark. Ferskar kjötvörur sade ja - men med förbehållet att köttet skulle hållas nedfryst i en månad.

Ferskar kjötvörur protesterade utan framgång mot villkoret. Hela köttpartiet kasserades.

Företaget valde att stämma staten. Inför rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur krävde företaget staten på ersättning för köttet.

Inför rättsprocessen vände sig företaget till Eftas domstol för ett rådgivande utlåtande. Domstolen gav Ferskar kjötvörur rätt. Den ansåg att importförbudet stod i strid med EES-avtalet. Därmed skulle det vara statens ansvar att anpassa lagstiftningen efter EES-avtalet.

Héraðsdómur Reykjavíkur går på samma linje. Importförbudet står enligt domstolen i strid med EES-avtalet. Statens lagbrott beskrivs som särskilt allvarligt eftersom den inte tagit hänsyn till Efta-domstolens utlåtande. Importförbudet har upprätthållits trots flera påpekanden om att det inte varit förenligt med Islands förpliktelser enligt EES-avtalet.

Vidare anser domstolen att myndigheterna inte tagit någon som helst notis om den tillsyn över produktionen som funnits i ursprungslandet. Eftersom inga individuella bedömningar gjorts har det heller inte funnits skäl att stoppa köttet. Även detta är enligt domstolen ett lagbrott.

Staten ska enligt domstolen ersätta Ferskar kjötvörur med 1 909 euro och 80 606 isländska kronor. Staten ska dessutom stå för rättegångskostnader på 1,8 miljoner isländska kronor.

Samtök verslunar og þjónustu beskriver i ett pressmeddelande domstolens beslut som en seger. För att alltinget ska tvingas att ändra lagen måste det dock finnas en dom som vunnit laga kraft. Allt pekar på att den avgående regeringen kommer att överklaga domen. Det säger jordbruksminister Gunnar Bragi Sveinsson till RÚV:
"Jag skulle tro det, men det har inte tagits något beslut om det, men jag anser inte att det är osannolikt. ... Den första reaktionen är först och främst besvikelse över att Héraðsdómur Reykjavíkur skulle förkunna denna dom. Vi har alltid ansett oss ha full rätt att tillämpa dessa regler. Man funderar på om det har dömts efter några Europaregler eller om det har dömts enligt isländsk lag."
Frågan är om Gunnar Bragi Sveinssons argument har någon giltighet. Direktiv som kommer genom EES-avtalet ska vara isländsk lag. Här har dock olika regeringar i åtta års tid avstått från att införa direktivet som tillåter import av färskt kött. Island har ingen möjlighet att välja mellan vilka direktiv som ska införas utan måste tillämpa samtliga.

Om domen överklagas till Hæstiréttur Íslands blir den prejudicerande. Om landets högsta domstol skulle fastställa domen från Héraðsdómur Reykjavíkur måste alltså kravet slopas på att färskt och otillagat kött måste ha varit nedfryst i en månad innan det får importeras - om inte alltinget söker en ny väg att runda Efta-domstolen.

Här kan du läsa domen i sin helhet.