söndag 6 november 2016

Drangajökull smälter - men i sin egen takt

Även Drangajökull smälter. Men Islands nordligaste glaciär minskar inte lika snabbt som de större glaciärerna längre söderut. I stället smälter olika delar av Drangajökull olika fort. Klarar sig bäst gör den västra delen trots att temperaturerna där är högre än i öster. Det visar geofysikern Eyjólfur Magnússons kartläggning av glaciären, rapporterar RÚV.

Drangajökull är en glaciär som på många sätt är unik. Det är den enda glaciären på Hornstrandir i Västfjordarna. Det är också den enda isländska glaciären som inte når tusen meter över havet. Drangajökulls topp är 925 meter.

Med en yta på 160 kvadratkilometer är Drangajökull Islands femte största glaciär. De senaste åren har glaciärens utveckling varit föremål för diskussion. Vissa har gjort gällande att Drangajökull bryter mönstret och faktiskt breder ut sig, medan andra har hävdat att även denna glaciär smälter.

Geofysikern Eyjólfur Magnússons kartläggning visar enligt RÚV att det finns visst stöd för bägge teorier. Drangajökulls istäcke blir allt tunnare, men inte i lika snabb takt som de stora glaciärerna i söder. Den östra delen av Drangajökull smälter betydligt fortare än den västra delen.

Vad som orsakar den stora skillnaden mellan väster och öster är inte klart. Det kommer mer nederbörd på den västra sidan vilket skulle kunna betyda att där samlas mer snö varje vinter. Men den västra sidan är också varmare än den östra vilket borde skynda på avsmältningen.

Eyjólfur Magnússons slutsats är att Drangajökull minskat avsevärt under perioden 1946 till 2011. Och den del av glaciären som försvunnit är proportionellt ungefär lika stor som den del som försvunnit av den betydligt större Langjökull, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om Drangajökull.