fredag 25 november 2016

Hoppet ute för Katrín Jakobsdóttirs fempartiregering

Framstegspartiet vill inte ta Renässans plats i en fempartiregering. Och Piratpartiet vill heller inte släppa in Framstegspartiet i ett sådant samarbete. Efter en dag av informella samtal mellan partiledarna står det klart att hoppet är ute för en fempartiregering under Katrín Jakobsdóttirs ledning. Men Gröna vänstern kan fortfarande bilda regering.

Det var Gröna vänsterns skattehöjningar som fick Renässans att i onsdags dra sig ur förhandlingarna om en fempartiregering. Benedikt Jóhannesson, Renässans ledare, skrev i går i ett blogginlägg att Gröna vänsterns planer på bland annat förmögenhetsskatt och höjd skatt för höginkomsttagare var något han fick reda på först i tisdags.

Men det var inte det enda problemet för Renässans. Vidare ansåg Benedikt Jóhannesson att Gröna vänstern var alldeles för konservativt i fiskepolitiken. Katrín Jakobsdóttir motsatte sig Renässans förslag om att alla fiskekvoter ska auktioneras ut.

Detta skedde alltså ungefär samtidigt som de fem partierna insåg att den avgående regeringen lagt 19 miljarder isländska kronor på ofinansierade beslut.

Renässans ansåg enligt Benedikt Jóhannesson att de skattehöjningar som Katrín Jakobsdóttir ville genomföra inte var ansvarsfull politik. Andra partiföreträdare reagerade mot att statens utgifter enligt Gröna vänsterns förslag skulle öka med upp till 50 miljarder. Inför valet ville dock Renässans enligt Stundin öka utgifterna med 46 miljarder.

Katrín Jakobsdóttir talade i går på nytt med president Guðni Th. Jóhannesson. Ett nytt samtal mellan de två väntar i dag.

Uppdraget att bilda regering ligger formellt fortfarande hos Katrín Jakobsdóttir. Under gårdagen hade såväl hon som andra partiledare informella samtal med företrädare för partierna i alltinget.

Drömmen om en fempartiregering är borta. Katrín Jakobsdóttir försökte i går få med sig Framstegspartiet i en koalition med Gröna vänstern, Piratpartiet, Ljus framtid och Socialdemokraterna. Men svaret från Framstegspartiet var att intresset för att ersätta Renässans i en sådan konstellation var mycket svalt.

Framstegspartiet håller däremot dörren öppen för ett regeringssamarbete med Gröna vänstern. Men då helst i en trepartiregering. Det skulle i sin tur innebära ett samarbete med Självständighetspartiet.

Det var inte bara Framstegspartiet som sade nej. Piratpartiet vill inte släppa in Framstegspartiet i en fempartiregering. Redan före valet stängde Piratpartiet dörren till samarbete med de två partier som styrde landet under vårens regeringskris.

Motståndet mot Framstegspartiet handlar både om sak- och personfrågor. Dels klassar Piratpartiet Framstegspartiet som ett parti som går fiskeindustrins ärenden och därför kommer att vägra reformera fiskekvotsystemet, dels anser partiet att det är uteslutet att samarbeta med Framstegspartiet så länge tidigare ledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sitter i alltinget.

Även Ljus framtid motsätter sig en koalitionsregering där Framstegspartiet ingår. Uppenbarligen räcker inte försäkringarna om att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ska hållas isolerad och inte komma i närheten av någon ministerpost.

Piratpartiet har - till skillnad från Gröna vänstern - inte gett upp hoppet om att få med Renässans i en fempartiregering. Om partiet skulle få i uppdrag att bilda regering kommer det första alternativet bli att försöka återuppväcka de förhandlingar som avbröts i onsdags.

Katrín Jakobsdóttir behöver i dag visa upp ett trovärdigt regeringsalternativ för Guðni Th. Jóhannesson. Annars är det sannolikt att uppdraget att bilda regering går vidare till antingen Renässans eller Piratpartiet.

Katrín Jakobsdóttir har fortfarande alternativ. Men hon måste då söka sig över den politiska mittfåran till Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Kanske skulle hon kunna få med sig Socialdemokraterna eller Ljus framtid i en koalition med de två avgående regeringspartierna. Hon behöver i så fall dessutom bryta alliansen mellan Ljus framtid och Renässans.

En regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet framstår som ett sämre alternativ. Där skulle Gröna vänstern riskera att hamna i kläm mellan de två partierna.

Under förmiddagen träffar Katrín Jakobsdóttir Gröna vänsterns alltingsgrupp. Före lunch väntas hon lämna besked till Guðni Th. Jóhannesson om hon gör ett nytt försök att bilda regering eller om hon avsäger sig uppdraget.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.