fredag 11 november 2016

I dag kan Bjarni Benediktssons öde avgöras

I dag avgörs sannolikt om Bjarni Benediktsson blir Islands nästa statsminister. Hittills har han inte lyckats hitta underlag för en majoritetsregering. Om inga konkreta förhandlingar om regeringsbildning inleds i dag måste han sannolikt avsäga sig uppdraget. Intresset för att regera ihop med Självständighetspartiet tycks svalt.

Ett överraskande starkt val med 29 procent av rösterna och 21 mandat gjorde Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson till given regeringsbildare. Men nio dagar senare har han inte lyckats forma en stabil majoritet. Nu är hans tid på väg att rinna ut.

För Bjarni Benediktsson är det nödvändigt att helst redan i dag påbörja konkreta förhandlingar om en regeringsbildning. Annars tvingas han sannolikt att avsäga sig uppdraget. Då kommer rimligtvis Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir att få chansen i stället.

Bjarni Benediktssons samtal med Gröna vänstern har hittills inte gett några resultat. Partiet är kluvet till ett samarbete med Självständighetspartiet. I synnerhet ungdomsförbundet motsätter sig att Gröna vänstern sätter sig i samma regering som Självständighetspartiet. Även Katrín Jakobsdóttir vill helst se en vänster- och mittenkoalition.

Mest energi har Bjarni Benediktsson lagt på samtalen med Renässans och Ljus framtid. Hittills har inte heller de gett några resultat. Renässans och Ljus framtid har närmast bildat ett mittenblock och uppträtt som ett parti under förhandlingarna. De har gång på gång avfärdat alla tankar på en regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

Framstegspartiet vill ogärna lämna ifrån sig regeringsmakten. Partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson är beredd att hålla den avsatte företrädaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson isolerad för att lyckas med detta.

Bjarni Benediktsson fortsätter gärna regera ihop med Sigurður Ingi Jóhannsson. Hans förhoppning är att Framstegspartiets interna stridigheter inte skulle prägla en sådan koalition. Men att släppa in Framstegspartiet i en koalition är alltså något som Renässans och Ljus framtid vägrar att gå med på.

Renässans och Ljus framtid har en vågmästarroll i alltinget och har hittills utnyttjat den. I överläggningarna med Bjarni Benediktsson har de ställt hårda krav på Självständighetspartiet. Bjarni Benediktsson har inte kunnat säga annat än nej, men partierna har goda möjligheter att lyckas driva igenom dem i ett samarbete med vänstern.

Ljus framtids ledare Óttarr Proppé och Renässans ledare Benedikt Jóhannesson höll i går ett gemensamt möte med bägge partiernas alltingsgrupper. Där redogjorde de för de senaste samtalen med Bjarni Benediktsson.

Det krävs en hel del för att en regering bestående av Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans ska bli aktuell. Óttarr Proppé säger till Vísir att det är vissa nyckelfrågor som avgör om partiet kan tänka sig att ingå i en regering:
"Det finns kanske vissa grundläggande frågor. Som exempelvis förändringar inom fisket och jordbruket som vi har föreslagit. Men också till exempel folkomröstning om fortsättningen på ansökningsprocessen till EU. Så det är några avgörande frågor."
Ljus framtid var tidigare i år enda partiet som röstade emot ett nytt jordbruksavtal. Även Renässans motsätter sig avtalet. Där finns en stor stridsfråga. En annan är en radikal omgörning av fiskekvotsystemet. Även här säger Självständighetspartiet nej. Och Bjarni Benediktsson kan inte gå med på någon EU-folkomröstning utan att riskera ett uppror inom partiet.

Bjarni Benediktsson gör i dag ett förmodat sista försök att komma överens med Renässans och Ljus framtid. Svåraste frågan att lösa är sannolikt en folkomröstning om EU-förhandlingar - något som Bjarni Benediktsson under denna mandatperiod beskrivit som en politisk omöjlighet.

Med en rejäl översyn av jordbruksavtalet och en liten andel fiskekvoter som enligt färöisk modell auktioneras ut på prov hade kanske de andra knäckfrågorna kunnat lösas.

Läget är alltså låst. Och det är långt ifrån självklart att Katrín Jakobsdóttir skulle lyckas bättre än Bjarni Benediktsson. Bara några timmar efter att de sista rösterna räknats hoppade både Piratpartiet och Ljus framtid av den vänsterallians som hade hoppats på majoritet i valet.

Hennes stora hopp ligger i att kunna återuppväcka alliansen. Annars kanske det blir Katrín Jakobsdóttir som får vända sig till Bjarni Benediktsson med en förhoppning om att kunna bilda regering.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.