onsdag 16 november 2016

Katrín Jakobsdóttir väntas få uppdrag bilda regering

Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir väntas i dag få uppdraget att bilda regering. Hon är kallad till ett möte med president Guðni Th. Jóhannesson klockan 13. Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson väntas samtidigt bli av med uppdraget sedan han misslyckats bilda majoritet med Ljus framtid och Renässans. Förhandlingarna strandade på fiskepolitiken och EU-frågan.

I går eftermiddag meddelade Bjarni Benediktsson att förhandlingarna med Renässans och Ljus framtid inte hade några utsikter att sluta framgångsrikt. Därför valde han att avbryta förhandlingarna. Efter fyra dagar stod det enligt honom klart att regeringen inte skulle kunna enas i avgörande frågor.

Bjarni Benediktsson berättade omedelbart för president Guðni Th. Jóhannesson om sitt beslut. De två möttes på Bessastaðir i går kväll. Innan dess hade Bjarni Benediktsson på nytt talat med Ljus framtids Óttarr Proppé och Katrín Jakobsdóttir. Förhoppningen var att skapa en blocköverskridande majoritet.

Inviten fick dock inget gehör. Katrín Jakobsdóttir har hela tiden sagt att Gröna vänstern vill ingå i en regering. Hon vill dock hellre regera ihop med mitten- och vänsterpartierna än med konservativa Självständighetspartiet.

Intresset från Självständighetspartiet kvarstår dock. Elliði Vignisson, kommunchef på Västmannaöarna, skriver på Facebook att han tror att en koalition med Gröna vänstern skulle kunna bli mycket framgångsrik. Halldór Halldórsson, Självständighetspartiets ledare i Reykjavík, föreslår samma sak på Facebook.

Bjarni Benediktsson blev inte av med uppdraget direkt. Han har dock inte längre något parti att försöka bilda majoritet med. I förhandlingarna vägrade Ljus framtid och Renässans att ta in Framstegspartiet - något som han själv ville genomföra.

I stället väntas i dag Katrín Jakobsdóttir få uppdraget att bilda regering. Hon är kallad till ett möte med Guðni Th. Jóhannesson klockan 13. Där väntas hon formellt få chansen att bilda regering. Presidenten talade i går med samtliga partiledare.

Det är ingen lätt uppgift som väntar Katrín Jakobsdóttir. Sedan 1991 har Island - med undantag för en kort övergångsperiod 2009 - styrts av majoritetsregeringar. Ska hon lyckas samla en majoritet utan deltagande från Framstegspartiet och Självständighetspartiet måste hon få med sig samtliga övriga partier: Renässans, Piratpartiet, Ljus framtid och Socialdemokraterna.

Piratpartiet har hittills visat ett svalt intresse för att sätta sig i en regering. Socialdemokraterna håller efter ordförandebytet på nytt dörren öppen för regeringsdeltagande. Både Renässans och Ljus framtid tycks vara redo att bilda regering även till vänster.

Stämningen mellan de fem partierna har dock försämrats sedan valet. Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir påstod nyligen i RÚV att Renässans och Ljus framtid skulle ha diskuterat ett samarbete redan före valet. Dessa samtal skulle alltså ha ägt rum samtidigt som hon själv bjudit in partierna för att tillsammans med Gröna vänstern och Socialdemokraterna diskutera förutsättningarna för en regeringsbildning.

Enligt Renässans och Ljus framtid började de två partierna att diskutera ett samarbete först efter valet. Ljus framtids Björt Ólafsdóttir säger till Vísir att Birgitta Jónsdóttirs kommentarer är "mycket tråkiga och olyckliga". Hon säger dessutom att det inte känns inspirerande att samarbeta med personer som felaktigt pekat ut en själv som lögnare.

Þorsteinn Víglundsson, alltingsledamot för Renässans, säger till Vísir att Birgitta Jónsdóttirs uttalanden försämrar utsikterna för ett gott samarbete. Men om partierna skulle diskutera en regering kommer sakfrågorna att komma i första hand:
"Jag anser att de avgör ordningen nummer ett, två och tre, men naturligtvis är det lite löjligt att lyssna på så innehållslösa påståenden."
Någon fred mellan partierna tycks dock inte vara på gång. Birgitta Jónsdóttir skrev i går kväll på Facebook att Renässans försatt sig i en omöjlig position genom att inte våga regera åt något politiskt håll.

Förhandlingarna mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid ska ha avbrutits redan innan partierna på allvar gått in på de svåraste frågorna att lösa. En folkomröstning om återupptagna EU-förhandlingar var den sista punkten. Dit hann alltså inte partierna.

I stället ska diskussionerna ha strandat på fiskepolitiken. Självständighetspartiet förespråkar ett oförändrat fiskekvotsystem. Både Renässans och Ljus framtid vill stegvis dra in kvoter för att sälja dem på auktion. De förespråkar också höjda fångstavgifter. Bjarni Benediktssons bedömning var att partierna aldrig skulle kunna komma överens i frågan.

Bjarni Benediktsson var besviken. Han sade till Vísir att motsättningarna var sådana att han inte trodde att en koalition med Ljus framtid och Renässans skulle bli långlivad. Därför ville han få med Framstegspartiet för att skapa ett bredare regeringsunderlag. Det var dock otänkbart för både Ljus framtid och Renässans.

Från Ljus framtids sympatisörer var det däremot många som var lättade. Ledaren Óttarr Proppé har de senaste dagarna fått kritik även internt. Somliga befarade att han skulle offra partiets hjärtefrågor i en koalition med Självständighetspartiet. Gårdagens besked tolkade därför sympatisörerna som att han i stället hållit fast vid Ljus framtids ideal.

De tre partierna ska enligt uppgifter ha hittat lösningar på jordbrukspolitiken. Óttarr Proppé skriver på Facebook att det var just EU-frågan och fiskekvotsystemet som omöjliggjorde ett regeringssamarbete:
"Det har varit väl värt att delta i regeringsbildningsförhandlingar för att försöka komma överens om liberalt fokus och reformer i det isländska samhället. I slutändan visade sig idén om att folket skulle få rösta om fortsättningen av förhandlingarna med EU å ena sidan och reformer inom fiskekvotsystemet å andra sidan vara för mycket för människor att svälja. Ljus framtid har från början varit tydlig med att vi är beredda att ta ansvar för goda saker men inte för dåliga. Vi har stått fast vid dessa principer och kommer att göra det i fortsättningen. I slutändan är det allmänhetens intressen som har betydelse. Inget annat."
Alltingsledamoten Björt Ólafsdóttir ingick i Ljus framtids förhandlingsgrupp. Även hon skriver på Facebook att partiet inte skulle backa från grundprinciperna:
"Vi gick in i detta med förutsättningarna att sakfrågorna betydde allt. Vi inom Ljus framtid visste mycket väl att det var somliga (främst väljare till andra partier) som inte var nöjda med oss eftersom desamma tycker att det känns så bra att hata Självständighetspartiet. Jag röstade inte på det partiet, men det gjorde dock många andra. Och så fick de uppdraget att bilda regering."
Bjarni Benediktsson talade i går eftermiddag även med Framstegspartiets ledare Sigurður Ingi Jóhannsson. Hittills har dock övriga fem partier avvisat alla förslag om att ingå i en koalition som skulle kunna betraktas som en fortsättning på den avgående regeringen.

Inget pekar på att Bjarni Benediktsson under förmiddagen skulle lyckas samla det stöd som gör att uppdraget inte går till Katrín Jakobsdóttir. Det blir i så fall första gången sedan 1987 som den som först får uppdraget att bilda regering misslyckas att forma en majoritet.

Självständighetspartiet och Framstegspartiet drömmer sannolikt om att få med sig Gröna vänstern. Det råder dock ingen tvekan om att Katrín Jakobsdóttir i första hand kommer att försöka bilda en regering med - eller med stöd av - Piratpartiet, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna.

För att nå majoritet behöver hon alltså få med sig alla fem partierna. Misslyckas det kan möjligen uppdraget att bilda regering gå vidare till Renässans Benedikt Jóhannesson. Eller så väljer Guðni Th. Jóhannesson att för första gången på 25 år släppa fram en minoritetsregering.

Där finns två huvudalternativ. Mest trolig är en koalition mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Självständighetspartiet blev trots allt störst i valet och oppositionen behöver gå ihop för att kunna fälla förslag som partierna står bakom. Trolig är även en regering under Katrín Jakobsdóttirs ledning med två eller tre andra partier och passivt stöd från ytterligare ett eller två.

Uppdatering: Katrín Jakobsdóttir får som väntat i uppdrag att bilda regering. Efter helgen ska hon lämna en rapport om hur förhandlingarna går.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.