torsdag 24 november 2016

Kommunen i tvist om Selárdalslaug

Vem som äger marken där Selárdalslaug ligger har blivit en rättssak. Men Héraðsdómur Austurlands avvisar det krav från kommunen Vopnafjarðarhreppur som hade kunnat tvinga Veiðifélag Selár att betala flera miljoner i uppvärmningskostnader. Kommunen tänker dock överklaga domen till Hæstiréttur Íslands.

Selárdalslaug utanför Vopnafjörður på nordöstra Island är ett av Islands populäraste badställen. Badhuset ligger i en liten kanjon bredvid älven Selá. Någon elektricitet finns inte så den som kommer när det är mörkt får använda stearinljus. Att bada i Selárdalslaug är gratis.

Än i dag används Selárdalslaug för simundervisning för elever bosatta i Vopnafjarðarhreppur. I dag är dock inte undervisningen lika intensiv som för några årtionden sedan. Då bodde elever under några veckor i direkt anslutning till badet medan de lärde sig att simma.

Länge var Selárdalslaug öppet dygnet runt året runt. Det var alltså möjligt att när som helst ta sig ett dopp. Men sedan några år tillbaka är badet alltid stängt under nätterna. Under september till april är det dessutom bara öppet fyra timmar om dagen. Skälet till att öppettider införts är att vissa besökare misskött sig och bland annat druckit alkohol i bassängen.

Badet ligger på mark tillhörande fastigheten Fremri-Nýpur. När badet invigdes 1950 ägdes den av kommunen. Men 1963 sålde Vopnafjarðarhreppur marken.

I avtalet från 1963 sägs det att själva badet och ett nödvändigt område runt byggnaden inte ska ingå i försäljningen. Detta område skulle enligt avtalet fortsätta att tillhöra kommunen och specificeras längre fram. Men varken kommunen eller de nya markägarna såg till så att detta skedde.

För fem år sedan ville jaktföreningen Veiðifélag Selár få använda vatten till uppvärmning av en jaktstuga. Vattnet skulle hämtas från borrhål. Kommunen gav föreningen klartecken mot villkoret att vatten till badhuset alltid skulle prioriteras före vatten till jaktstugan.

Vopnafjarðarhreppur och Veiðifélag Selár kom överens om villkoren. Däremot kom de inte överens om ägarförhållandena. Eftersom kommunen inte fullföljt 1963 års avtal genom att göra anspråk på vissa utrymmen ansåg sig föreningen äga hela fastigheten.

Kommunen hävdar att Veiðifélag Selár är skyldigt 4 miljoner isländska kronor för varmvatten. Men föreningen vägrar att betala med hänvisning till att den äger hela fastigheten.

Vopnafjarðarhreppur bestämde sig nyligen för att ta fallet till domstol. Framgången uteblev dock. Rätten avvisade fallet med motiveringen att det inte var möjligt att avgöra det utan att stycka upp fastigheten. Den befogenheten har enligt Héraðsdómur Austurlands bara andra myndigheter.

Kommunen kommer att överklaga beslutet till Hæstiréttur Íslands. Bakslaget i Héraðsdómur Austurlands kostar kommunen 600 000 isländska kronor i rättegångskostnader.

Här kan du läsa mer om Selárdalslaug och här kan du läsa domen i sin helhet.