tisdag 8 november 2016

Majoritet av islänningarna säger nej till EU

Det isländska EU-motståndet är fortsatt kompakt. Lite drygt hälften av islänningarna anser att landet även i framtiden ska stå utanför unionen. En av fyra är för ett EU-inträde. Lika många har ingen uppfattning i frågan. Den EU-debatt som fördes i samband med alltingsvalet påverkade inte opinionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Frågan om EU-medlemskap hade inte någon huvudroll i debatten inför alltingsvalet. Och den debatt som ägde rum påverkade inte islänningarnas inställning till ett inträde i unionen.

I MMR:s senaste mätning, som slutfördes den 28 oktober, var det 50,5 procent som sade nej till ett isländskt EU-medlemskap. 25,8 procent förespråkade en EU-anslutning medan 23,8 procent var varken positivt eller negativt inställda till unionen.

Inte i en enda opinionsmätning sedan Island ansökte om medlemskap sommaren 2009 har EU-anhängarna varit i majoritet.