torsdag 10 november 2016

Nytt förnamn tillåts för isländska pojkar och flickor

Eir blir nu det fjärde förnamnet i raden som kan bäras av både flickor och pojkar. Beslutet har klubbats av Mannanafnanefnd. Det Eir som nu godkänts för pojkar har dock annat ursprung än det Eir som tidigare varit godkänt för flickor. Enligt nämnden finns det inget som säger att det inte kan finnas två olika betydelser av samma namn.

Länge tolkade Mannanafnanefnd namnlagen som att ett förnamn bara kunde godkännas för män eller kvinnor. Första gången som nämnden tvingades backa var efter domen om Blær, ett namn som med olika böjning använts för både män och kvinnor. Det var dock närmast slumpartat att det godkändes som mansnamn - något som enligt den tidigare tolkningen av lagen gjorde att det inte kunde godkännas även för kvinnor.

Efter domen tolkar nämnden i stället namnlagen som att namn som är verkligt etablerade för det ena könet inte kan godkännas för det andra. Men om det finns tradition för användning bland både män och kvinnor kan namnet också godkännas för bägge könen.

Utöver Blær har nämnden gett klartecken även åt Auður och Júní. Nu blir Eir det fjärde förnamnet som tillåts för både män och kvinnor.

Här handlar det dock, skriver nämnden, om ett namn med två olika ursprung. Flicknamnet Eir ska inom den nordiska mytologin ha använts för asynjor, alltså gudinnor. Detta Eir är bildat till verbet eira som betyder 'skydda'. Pojknamnet Eir är däremot bildat till substantivet eir ('koppar').

Här kan du läsa mer om den isländska namnlagen.