tisdag 29 november 2016

Pirater ger upp krav på andra partiers ministrar

Nio av tio pirater röstade i helgen ja till att slopa kravet på att andra ministrars partier inte får sitta i alltinget. Regeln gäller hädanefter bara Piratpartiets egna parlamentariker. I regeringsförhandlingarna hade partiet redan gett upp detta krav. Annars hade det blivit omöjligt för Piratpartiet att sätta sig i en koalitionsregering.

När Piratpartiet deltog i regeringsförhandlingarna med Gröna vänstern, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna väcktes frågan om hur eventuella ministerposter skulle hanteras. Det interna regelverket säger att partiet inte ska ingå i en regering där ministrar också är alltingsledamöter.

Att få igenom ett sådant krav i förhandlingar är i princip uteslutet. Piratpartiets företrädare i förhandlingarna backade också snart från kravet och gav beskedet att det enbart skulle gälla egna politiker. Beslutet fick kritik eftersom det stred mot regelverket.

I en snabbt utlyst omröstning bland medlemmarna har nu det gamla beslutet rivits upp med 216 röster mot 28. Hela 88,5 procent av deltagarna sade ja till att kravet på att ministrar inte ska vara alltingsledamöter ska avskaffas för koalitionspartier men inte för Piratpartiet.