måndag 28 november 2016

Spanska populäraste språket i isländska gymnasier

Spanska fortsätter att vara det populäraste valfria språket bland isländska gymnasieelever. Därefter följer tyska och franska. För första gången är det fler pojkar än flickor som läser främmande språk. Andelen gymnasister som pluggar språk ligger kvar på 72,2 procent. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Under läsåret 2014-2015 gick 24 104 elever i isländska gymnasieskolor. Av dessa var 12 295 pojkar och 11 809 flickor.

Totalt 17 400 gymnasieelever läste minst ett främmande språk. Det motsvarar en andel på 72,2 procent. Den siffran har varit i princip oförändrad sedan 2012. Av språkeleverna var 8 702 pojkar och 8 698 flickor.

Det är första gången någonsin som fler pojkar än flickor pluggar språk. Förändringen beror dock främst på ett ökat antal pojkar på gymnasiet. Det är alltjämt en större andel flickor som läser främmande språk - 73,7 procent mot 70,8 procent för pojkarna.

Det populäraste valfria språket var spanska med 4 231 elever. Därefter följde tyska med 3 990 elever, spanska med 1 664 elever, isländska för invandrare med 327 elever, italienska med 138 elever, japanska med 77 elever, svenska med 66 elever, norska med 42 elever och kinesiska med 7 elever.

Det är tredje läsåret i följd som spanska är största valfria främmande språk. Innan dess var tyska störst.

De två främmande språk som i något skede av utbildningarna brukar vara obligatoriska - engelska och danska - är betydligt större än de valfria språken. Det var 14 478 elever som läste engelska och 7 161 elever som läste danska.

Intresset för att läsa språk ökade något under senaste läsåret. Den genomsnittliga gymnasieeleven läste 1,34 främmande språk. Året innan var motsvarande siffra 1,31 språk. Som mest har snittet varit 1,47 främmande språk per elev.

Bland samtliga gymnasieelever var det 27,8 procent som inte läste något språk alls, 25,7 procent som läste ett främmande språk, 32,7 procent som läste två språk, 12,5 procent som läste tre språk och 1,2 procent som läste minst fyra språk.

I statistiken ingår enbart vad som Hagstofa Íslands klassas som levande språk. Dit räknas inte latin, forngrekiska eller esperanto.