fredag 11 november 2016

Statsminister vill att staten köper Jökulsárlón

Någon försäljning av fastigheten Fell klubbas inte i dag. Regeringen får ytterligare 60 dagar på sig för att besluta om den vill utnyttja sin förköpsrätt. Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson anser att Fell bör vara i statlig ägo. Han hoppas att glaciärlagunen Jökulsárlón ska bli en del av nationalparken Vatnajökull.

I fredags såldes fastigheten Fell på auktion för 1,52 miljarder isländska kronor. Eftersom glaciärlagunen Jökulsárlón är en del av fastigheten handlar det om mycket attraktiv mark. I år väntas exempelvis omkring en halv miljon turister besöka lagunen.

Fastigheten är på 10 528 hektar. Fell innefattar bland annat Jökulsárlóns östra strand, den enda delen av området där det i dag är tillåtet att bygga nytt. I detaljplanen finns utrymme för fler parkeringsplatser och för fler byggnader med bland annat servering och försäljning.

Fredagens försäljning var ett resultat av en mångårig dispyt om Fell. Bolaget Jökulsárlón ehf. har sedan 2000 ensamrätt på seglingar i lagunen och på servering och försäljning på stranden. Övriga delägare har utan framgång försökt häva det avtal som löper ut först 2024.

Jökulsárlón ehf. deltog i fredagens budgivning. Vinnare blev dock Fögrusalir ehf, ett dotterbolag till Thule Investments.

Det är dock inte säkert att Fögrusalir ehf. kommer att få köpa Fell. Två hinder står i vägen. Dels anser vissa markägare att försäljningen inte har gått rätt till och vill därför få den prövad i domstol, dels har staten möjlighet att utnyttja sin förköpsrätt av området.

Statens frist skulle ha löpt ut i dag. Men regeringen har begärt och fått en förlängning av fristen i 60 dagar. Skälet till att inget beslut fattas nu är att en avgående regering av tradition helst undviker att dra på sig nya och stora utgifter strax före ett maktskifte. Den nya fristen löper ut den 10 januari 2017.

Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson anser att staten bör köpa Fell. Han säger till RÚV att fastigheten skulle kunna ingå i nationalparken Vatnajökull och att Jökulsárlón i sin tur skulle öka sannolikheten för att nationalparken skulle föras upp på Unescos världsarvslista:
"Jag anser att det vore förnuftigt om staten köpte fastigheten. Naturligtvis måste man undersöka varje tillfälle för sig. Området kan mycket enkelt anslutas till nationalparken Vatnajökull och den uppbyggnad som pågår där. Nu ansöker vi om att komma med på Unesco-listan. Detta skulle alltsammans hjälpa till att stärka vår ställning."
Det blir upp till Islands nya regering att ta beslut om ett eventuellt köp av Fell.

Här kan du läsa mer om försäljningen av Fell.