lördag 12 november 2016

Vill att ringvägen fortsätter gå genom Borgarnes

Att hitta en ny sträckning för ringvägen förbi Borgarnes är något som både kommunfullmäktige och regering ställt sig bakom. Men nu kovänder kommunpolitikerna i Borgarbyggð. De kräver enligt ett beslut i fullmäktige att ringvägen fortsätter att gå genom centrala Borgarnes. Pengarna som skulle gå till en omledning vill de i stället satsa på säkerhet.

Under många år har debatten om ringvägen i Borgarnes handlat om att få bort den från stadens centrala delar. I regeringens infrastrukturplan för åren 2023 till 2026 finns det pengar för att ändra sträckningen.

Tanken har varit att ringvägens sträckning vid bron över älven ska följa Hvítás västra sida i stället för att fortsätta in i samhället. Från Sandvík ska den nya sträckningen ansluta till den befintliga ringvägen vid rondellen direkt öster om Borgarnes.

Nu vill ett enigt kommunfullmäktige att beslutet ska rivas upp. Kommunpolitikerna vill att ringvägen även i fortsättningen ska gå genom Borgarnes. De vill därför också ändra den detaljplan som klubbats för området fram till 2022.

I stället för att bygga den nya sträckningen vill de att pengarna ska gå till att förbättra säkerheten längs ringvägen i Borgarnes. De vill också att pengar ska gå till andra vägprojekt i kommunen.

Diskussioner om ringvägens för- och nackdelar är vanliga i landet. En vanlig farhåga är att en tätort som Borgarnes ska gå miste om mycket av den handel som är ett resultat av vägens sträckning. I Blönduós har exempelvis kommunpolitiker motsatt sig en ny sträckning just på grund av rädslan för att den lokala handeln ska påverkas negativt.