tisdag 20 december 2016

Allt färre islänningar skickar julkort

Fyra av tio islänningar väljer i år att inte skicka några julkort. Det är betydligt fler än förra julen. Och det är framför allt de traditionella julkorten som försvinner. Däremot är det något fler som skickar elektroniska julkort. Det är i synnerhet pensionärer och personer bosatta på landsbygden som håller på julkortstraditionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Julkort som delas ut med post blir en tradition som allt fler islänningar väljer att avstå från. Några enstaka går i stället över till elektroniska julhälsningar. Men de flesta avstår helt och hållet från att skicka julkort.

I år är det 38,3 procent av islänningarna som skickar traditionella julkort, en nedgång med 8,5 procentenheter jämfört med förra året. Det är nu 11,5 procent som skickar elektroniska hälsningar, en ökning med 0,8 procentenheter. Samtidigt är det 6,8 procent - en minskning med 2,7 procentenheter - som sänder både traditionella och elektroniska julkort.

Denna jul är det hela 43,5 procent som inte skickar några julhälsningar alls. Förra julen var det bara 33 procent som helt ratade julkort.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Det är 71 procent av islänningarna i åldern 18 till 29 år som ratar julhälsningarna. Bland islänningar som har fyllt 68 år är motsvarande siffra bara 23 procent. Hos pensionärer är det alltså tre av fyra som skickar någon form av julkort.

Män, studenter, låginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet gör oftare valet än andra att inte skicka några julkort. Traditionen hålls däremot ofta vid liv av kvinnor, höginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden.

Elektroniska julkort har ofta anställda inom serviceyrken som avsändare. I åldern 30 till 67 år är det också många som föredrar digitala hälsningar.

Här kan du läsa mer om julkortstraditionen.