torsdag 22 december 2016

Birgitta Jónsdóttir: Edward Snowden vill till Island

Edward Snowden vill fortfarande få isländskt medborgarskap och möjlighet att komma till Island. Det uppger piratpartisten Birgitta Jónsdóttir efter att ha träffat den amerikanske visselblåsaren i Moskva. Men att USA inte skulle reagera starkt på ett sådant sätt är osannolikt. Inte heller finns det någon majoritet i alltinget för att bevilja Edward Snowden medborgarskap.

Det har hunnit gå tre och ett halvt år sedan Edward Snowden senast var ett hett diskussionsämne på Island. Han befann sig redan då i Moskva men ville gärna fortsätta till ett västeuropeiskt land. I alltinget motionerade sex ledamöter från Piratpartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Ljus framtid om att ge honom medborgarskap, men regeringen röstade ned förslaget.

Högerkoalitionen lät inte ens förslaget gå vidare till debatt i nämnden. Det starka avståndstagandet kom sedan amerikanska myndigheter vänt sig till Island. USA krävde att Edward Snowden skulle utlämnas omedelbart om han skulle komma till Island.

Läget har knappast ljusnat för Edward Snowden sedan dess. Den tillträdande presidenten Donald Trump har sagt att visselblåsaren bör dömas till döden. Visserligen säger utlämningsavtalet mellan Island och USA att personer som riskerar dödsstraff inte får lämnas ut. Men frågan är hur Island skulle svara på en sådan begäran från en annan Nato-medlem om saken blev aktuell.

En av de ledamöter som sommaren 2013 tog ställning för att bevilja Edward Snowden isländskt medborgarskap var Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir. I tisdags träffade hon honom i Moskva. Hon säger till RÚV att hon fortfarande vill att Edward Snowden ska få en fristad på Island:
"Det är många som känner oro över att Snowdens situation inte är så trygg som den var. Det var så att Ryssland sannolikt var den säkraste platsen i världen för honom. Bland högt uppsatta människor i USA har det ofta talats om att han är fredlös och att det bara borde skickas en drönare för att skjuta honom."
Birgitta Jónsdóttir tror inte att ett isländskt medborgarskap omedelbart skulle lösa några problem. Några reguljära förbindelser mellan Island och Ryssland finns inte. Sommaren 2013 bokade Wikileaks flera privatplan som stod redo att flyga Edward Snowden. Men precis som USA gjorde med andra misstänkta transporter hade de sannolikt tvingats ned på vägen.

Edward Snowden ska enligt Birgitta Jónsdóttir fortfarande vara intresserad av att komma till Island. Hon säger till RÚV att ett medborgarskap därför vore en början:
"Det första som vi kan göra är att bevilja honom medborgarskapsrättighet även om han inte kommer hit direkt. Det skulle på många sätt underlätta för honom."
I dag väntas alltinget rösta ja till medborgarskap för 31 personer. Edward Snowden finns inte med i förslaget. Birgitta Jónsdóttir säger till RÚV att det viktigaste är att väcka liv i debatten och att visselblåsaren förhoppningsvis kan få medborgarskap på samma sätt som schackgeniet Bobby Fischer fick:
"Jag skäms inte för att jag har en stor dröm."
Här kan du läsa mer om Island och Edward Snowden.