torsdag 15 december 2016

Dagens citat

"Presidenten väljs av folket och är dess främsta representant. Hans ansvar pekar på folkets intressen och dess ökade livskvalitet. Mot bakgrund av detta understryker vi uppmaningen att Folkfronten får bilda en expeditionsregering för att skapa balans och ökad jämlikhet i det isländska samhället."

Þorvaldur Þorvaldsson, ledare för marxistiska Folkfronten som fick 0,3 procent av rösterna i alltingsvalet, skriver i Fréttablaðið att president Guðni Th. Jóhannesson bör ge partiet uppdraget att bilda regering.