söndag 18 december 2016

Dagens citat

"Det framkom vid ett möte häromdagen genom en anställd vid Vegagerðin att deras underhåll baseras på att det hämtas mjölk och att barn kommer till skolan. Den baseras inte på att det är en hel näringsgren som bygger på att det är möjligt att köra omkring på landets vägar."

Ólöf Ýrr Atladóttir, chef för Ferðamálastofa, säger i Fréttablaðið att det på många håll inom statsapparaten behövs en attitydförändring gentemot turismen som näringsgren.