lördag 17 december 2016

Döms till fängelse för olagligt kasino i Reykjavík

Hæstiréttur Íslands skärper straffet för den man som var huvudansvarig för ett olagligt kasino vid Skeifan i Reykjavík. Han döms till arton månaders fängelse, men femton av dessa är villkorliga. Två medhjälpare får däremot lindrigare påföljder. Polisen slog till mot kasinot i december 2012. Den olagliga verksamheten hade då pågått i två år.

Det var i december 2012 som polisen slog till mot Poker and Play vid Skeifan i Reykjavík. Under täckmanteln av en intresseförening pågick olaglig kasinoverksamhet. Husrannsakningar gjordes på tre ställen och åtta personer greps. Utredningen ledde fram till att tre personer åtalades.

Stora summor pengar strömmade genom Poker and Plays konton. Omsättningen under de två år som verksamheten pågick beräknades till 153 miljoner isländska kronor.

I Héraðsdómur Reykjavíkur dömdes de tre för penningtvätt och för olaglig spelverksamhet. Huvudmannen dömdes till femton månaders fängelse, men där tolv månader var villkorliga. Om han inte gjorde sig skyldig till ny brottslighet inom två år behövde han bara avtjäna tre månader av straffet. En man och en kvinna dömdes till nio månaders fängelse, varav sex månader var villkorliga.

Alla tre dömdes mot sitt nekande. Deras advokater ville kalla över hundra vittnen till rättegången. Det handlade om medlemmar i Poker and Play som enligt advokaterna skulle visa att verksamheten inte var olaglig eftersom det inte spelades om pengar. Såväl Héraðsdómur Reykjavíkur som Hæstiréttur Íslands sade nej till detta.

Hæstiréttur Íslands skärpte alltså straffet för huvudmannen till arton månaders fängelse, men där alltjämt bara tre månader var ovillkorliga. Både mannen och kvinnan fick mildare domar. Bägge dömdes åter till nio månaders fängelse, men med hela perioden som villkorlig. Om de inom två år inte döms för nya brott behöver de alltså inte avtjäna fängelsestraffet.

Här kan du läsa domen i sin helhet.