torsdag 29 december 2016

Fiskepolitiken och EU-frågan nycklar till ny regering

Renässans och Ljus framtid väntar nu på svar från Bjarni Benediktsson och Självständighetspartiet om kompromissförslag som lagts de senaste dagarna. Det handlar om lösningar på hur de tre partierna skulle kunna hantera fiskepolitiken, EU-frågan och grundlagsändringar. De ska dessutom ha diskuterat formuleringar i en regeringsförklaring.

I dag är det två månader sedan som islänningarna gick till val och för första gången röstade in sju partier i alltinget. Någon ny regering finns ännu inte. Det gör den pågående regeringskrisen till den femte längsta i landets historia. Än så länge är det dock långt kvar till rekordet på 117 dagar från 1947.

I tisdags återupptogs de informella förhandlingarna mellan Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans. Det ryktas att partiledarna den här gången ska vara redo att göra mer långtgående kompromisser. Inte minst Självständighetspartiet vill inte riskera att på nytt hamna i opposition.

Partiledarna Bjarni Benediktsson, Benedikt Jóhannesson och Óttarr Proppé ska ha träffats flera gånger de senaste dagarna. Både Renässans och Ljus framtids alltingsgrupper höll möten under gårdagen.

Benedikt Jóhannesson och Óttarr Proppé ska enligt Vísir ha presenterat flera kompromissförslag för Bjarni Benediktsson. Dessa förslag ska ännu inte ha besvarats av Självständighetspartiet. Förslagen gäller de områden där partierna hittills har misslyckats att komma överens - nämligen fiskekvotsystemet, EU-frågan och grundlagsfrågan.

Enligt RÚV ska partierna vara närmare en kompromiss när det gäller fisket än när det gäller EU. Under gårdagen ska partiledarna dessutom ha diskuterat hur en regeringsförklaring skulle kunna formuleras på dessa nyckelpunkter.

Sett till partiprogrammen är avstånden mellan partierna långt. Självständighetspartiet vill inte på något sätt förändra fiskekvotsystemet medan Renässans och Ljus framtid på sikt vill återkalla samtliga kvoter för att auktionera ut dem. En tänkbar utväg är samma lösning som tillämpats på Färöarna, där mindre kvoter auktioneras ut på prov.

Både Renässans och Ljus framtid förespråkar ett isländskt EU-medlemskap. Vägen dit ska enligt partierna gå först genom en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om villkoren för inträde. Om det blir ett ja där blir det en ny folkomröstning om själva medlemskapet.

Självständighetspartiet utlovade inför valet 2013 en folkomröstning om förhandlingarnas framtid, men valde sedan att ihop med Framstegspartiet svika det löftet. Att Självständighetspartiet i dag skulle ställa sig bakom ett regeringsförslag om en folkomröstning förefaller otänkbart. Däremot skulle ett sådant förslag kunna läggas fram av enskilda ledamöter från Renässans och Ljus framtid.

Inte heller vill Självständighetspartiet genomföra några genomgripande förändringar av grundlagen. Detta bekymmer är dock av lägre grad än fisket och EU-frågan. Renässans förespråkar inte heller några stora förändringar. Ljus framtid vill se en ny grundlag som utgår från det förslag som togs fram av grundlagsrådet, men det är långt ifrån den viktigaste frågan för partiet.

Om partierna kommer överens om dessa nyckelfrågor kan ett besked om en ny regering och en regeringsförklaring komma snabbt. I dagsläget är det dock ännu ingen som formellt fått uppdraget av president Guðni Th. Jóhannesson att bilda regering.

Inget av de övriga partierna - Gröna vänstern, Piratpartiet, Framstegspartiet och Socialdemokraterna - är i dagsläget inblandade i några förhandlingar.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.