måndag 19 december 2016

Framstegspartiet öppnar för minoritetsregering efter nyår

En minoritetsregering bör ta över om ingen ny regering har kunnat bildas till nyår. Det anser avgående statsministern Sigurður Ingi Jóhannsson. Han kan tänka sig att minoritetsregeringen försöker styra hela mandatperioden, men också att utlysa nyval till våren för att hitta en lösning på det komplicerade parlamentariska läget.

Sju veckor har nu gått sedan alltingsvalet. Någon ny regering finns ännu inte i sikte. De senaste dagarna har enbart informella samtal mellan partierna ägt rum. Några initiativ är inte att vänta förrän budgeten för 2017 klubbats. Det görs sannolikt under veckan.

Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson hoppas alltjämt på en koalition med Renässans och Ljus framtid. Visserligen vill han hellre regera med Framstegspartiet, men där säger både Renässans och Ljus framtid nej. De två partierna har också beslutat sig för att fortsätta att agera tillsammans i alla överläggningar.

På samma sätt har hoppet hos Piratpartiet och Socialdemokraterna inte dött om en fempartikoalition med Gröna vänstern, Renässans och Ljus framtid. I dagsläget är det inte mycket som talar för att de fem partierna ska kunna komma överens. Avståndet mellan framför allt Renässans och Gröna vänstern är helt enkelt för långt i vissa frågor.

Inom Gröna vänstern sneglar i stället landsbygdsfalangen mot Självständighetspartiet. Men det är en lösning som partiledaren Katrín Jakobsdóttir inte är särskilt intresserad av. Hon är medveten om att ett sådant samarbete skulle utlösa en intern svekdebatt.

Hittills har Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir och Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir fått det formella uppdraget av president Guðni Th. Jóhannesson att bilda regering. Även presidenten kommer att vänta in budgetbeslutet innan han tar några initiativ. Han ska enligt uppgifter ha haft flera kontakter med partiledarna under den gångna veckan.

Guðni Th. Jóhannesson har hittills vänt sig till företrädare för de tre största partierna med uppdraget. Nummer fyra är Framstegspartiet. De interna konflikterna har gjort att partiet hittills stått utanför alla formella regeringsbildningsförsök. Och det är bara Bjarni Benediktsson som säger sig vara intresserad av att regera ihop med Framstegspartiet.

Sigurður Ingi Jóhannsson anser att Framstegspartiet nu bör få möjlighet att bilda regering. Men på samma sätt som Bjarni Benediktsson och Katrín Jakobsdóttir håller han dörren öppen för nyval. Han säger till Vísir att det i alltinget kan vara på väg att växa fram en majoritet för nyval till våren:
"Jag skulle säga att om det inte under de dagar som återstår av detta år skapas underlag för ett majoritetssamarbete så måste man börja överväga en minoritetsregering. Oavsett om den kommer att arbeta i längre eller kortare tid. Och med kortare så menar jag att man måste vara överens om att gå till val på nytt."
För Sigurður Ingi Jóhannsson är ett minoritetsstyre med Framstegspartiet och Självständighetspartiet det självklara alternativet om ingen majoritet kan bildas. De två partierna har tillsammans 29 av 63 mandat i alltinget. Det gör att de övriga partierna måste gå ihop för att fälla deras förslag i parlamentet.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.