söndag 11 december 2016

Gratis på badhuset i Sandgerði - men bara för invånare

Invånare i Sandgerði får nästa år gratis årskort på kommunens badhus. Besökare från andra delar av landet och från utlandet får däremot fortsätta att betala inträde som vanligt. I dag är entréavgiften 550 isländska kronor för vuxna. Kommunen räknar med att gå miste om intäkter på upp till 1 miljon genom beslutet.

Tillströmningen av turister innebär också en rejäl tillströmning till de kommunala badhusen. Badhusen finansieras inte bara genom inträdesavgifter. En stor del av finansieringen sker med skattepengar.

Flera kommuner - bland annat Reykjavík - har gång på gång höjt inträdesavgifterna. Priserna för årskort och andra rabattkort har inte alls höjts i samma takt. Eftersom turister till skillnad från lokalbefolkningen sällan köper rabattkort innebär prishöjningarna i praktiken att de betalar betydligt mer i inträde än de besökare som redan är med och subventionerar badhusen genom skattsedeln.

Nu väljer Sandgerði att gå en annan väg. Inför 2017 får alla kommuninvånare ett årskort hemskickat. Den som bor i Sandgerði får alltså gå in gratis på badhuset under hela nästa år.

Kommunen behåller dock inträdesavgifterna. Biljettpriset är 550 isländska kronor för vuxna och 250 kronor för barn i åldern 6 till 17 år. Ett årskort kostar 23 950 kronor.

Beslutet klubbades enhälligt i kommunfullmäktige. Sandgerði räknar med att intäkterna från badhuset nästa år minskar med upp till 1 miljon isländska kronor på grund av det fria årskortet till kommuninvånare. Det blir även gratis att låna böcker från kommunens bibliotek.

Här kan du läsa mer om prishöjningarna på de kommunala badhusen i Reykjavík.