måndag 5 december 2016

I dag bjuder Piratpartiet in till regeringsförhandlingar

Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir väntas i dag bjuda in Gröna vänstern, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna till formella regeringsförhandlingar. Under helgen har Piratpartiet förberett arbetsgången. Men varken Gröna vänstern eller Renässans verkar vara särskilt entusiastiska inför förhandlingarna.

I fredags gav president Guðni Th. Jóhannesson Piratpartiets gruppledare Birgitta Jónsdóttir i uppdrag att bilda regering. Piratpartiet har inte gett upp hoppet om att kunna skapa en fempartikoalition med Gröna vänstern, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna.

Inga formella samtal har skett mellan partierna i helgen. Birgitta Jónsdóttir har heller inte bjudit in de övriga partierna än. Det väntas ske i dag i samband med att hon under dagen träffar partiledarna för att diskutera morgondagens öppning av alltinget.

Piratpartiet har ägnat helgen åt förberedelser. Alltingsgruppen har träffats både under lördagen och söndagen. Partiet har tagit fram listor över vilka frågor som behöver behandlas och lösas. Det finns också förslag på en tidtabell. Tanken är att försöka lösa en fråga i taget.

Om de övriga partierna säger ja till att inleda formella förhandlingar kommer Birgitta Jónsdóttir att meddela detta till Guðni Th. Jóhannesson. Piratpartiet betraktar i princip budgeten för 2017 som förlorad. I stället vill partiet ta sig tid och genomföra förhandlingarna i lägre tempo än när Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir försökte bilda regering med samma fem partier.

Enligt Piratpartiet är inte avstånden mellan partierna längre än att de går att överbrygga. Från Socialdemokraterna är tonläget också optimistiskt.

Annorlunda är det med Renässans och Gröna vänstern. Flera tunga namn inom Renässans har sagt att det var ett misstag av Guðni Th. Jóhannesson att ge Birgitta Jónsdóttir uppdraget att bilda regering. Informella samtal pågick som hade kunnat ge resultat. Nu stördes den processen av ett tidigt ingripande från presidenten som ansågs borde ha väntat till åtminstone efter helgen.

Kanske betyder det att det inom Renässans finns politiker som hellre hade gjort nya försök att förhandla med Självständighetspartiet och Ljus framtid. Samma förslag har också kommit från Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson.

Även inom Gröna vänstern finns på sina håll en utbredd skepsis mot en fempartiregering. Också här finns det sannolikt politiker som hellre hade förhandlat med Självständighetspartiet än med Renässans.

Gröna vänstern är ett parti där det inte sällan finns stora åsiktsskillnader mellan storstad och landsbygd. När det gäller fiske, jordbruk, EU och grundlag ligger Gröna vänstern definitivt närmare Självständighetspartiet än Renässans eller Piratpartiet.

Björn Valur Gíslason, partiets vice ordförande som tillhör landsbygdsfalangen, presenterade i går i ett blogginlägg sin tolkning av valresultatet. Och det öppnade knappast dörren till en fempartiregering med Piratpartiet, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna. I stället kunde det tveklöst tolkas som ett argument för nya förhandlingar med Självständighetspartiet.

Enligt Björn Valur Gíslason var det ingen majoritet som röstade för stora förändringar när det gäller till exempel fiskekvotsystemet, jordbrukspolitiken, EU-frågan eller grundlagen. Det väljarna ville se var i stället satsningar på ökad jämlikhet och ökade resurser till sjukvården. Det senare finns det stöd för i såväl alltinget som bland folket och därför bör detta vara den nya regeringens huvudprioritering.

Om Gröna vänstern skulle gå in i regeringsförhandlingar med den attityden lär det bli närmast omöjligt att komma överens med de tre partier som kräver radikala förändringar: Piratpartiet, Renässans och Ljus framtid.

Inte heller Katrín Jakobsdóttir har varit särskilt optimistisk. Hon anser inte att läget förändrats sedan de senaste förhandlingarna mellan partierna havererade. Hon har dessutom fört fram idén om att en samlingsregering ska styra Island för att hålla ett nytt alltingsval till våren.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.