lördag 10 december 2016

Island får Europas dyraste alkohol efter ny skattehöjning

Vid årsskiftet höjs alkoholskatten med 4,7 procent. Den har då dubblerats sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008. Och den har dessutom höjts mer än dubbelt så mycket som konsumentprisindex. Av en flaska vodka som i butik kostar 7 300 isländska kronor går 434 kronor till importören. Resten av priset är olika skatter.

Åren före finanskraschen diskuterades en sänkning av alkoholskatten. Då var det flera tunga politiker som pekade på att skatten ändå tycktes ha liten inverkan på konsumtionen.

Men krishösten 2008 förändrade synen på alkoholskatten. Sedan dess är det bara ett år som skatten inte höjts. Inför 2017 är den föreslagna höjningen 4,7 procent. Om den genomförs innebär det - med hänsyn till kronans kursutveckling - att Island går om Norge som Europas dyraste land när det gäller alkohol.

I september 2008 var alkoholskatten på lättvin 52,80 isländska kronor per liter. Efter årsskiftet blir den 106,80 kronor. Starkvinet går från 70,80 till 144,50 kronor och ölet går från 58,70 till 117,30 kronor. Alkoholskatten har enligt Morgunblaðið fördubblats samtidigt som konsumentprisindex ökat med 39 procent.

En flaska vodka som kostar 7 300 isländska kronor i Vínbúðin ger importören 434 kronor. Resten av priset är olika skatter och avgifter. Här svarar alkoholskatten för 5 400 kronor, momsen för 700 kronor, butikens påslag är också ungefär 700 kronor och pantavgiften är 20 kronor, skriver Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om budgetförslaget för 2017.