måndag 5 december 2016

Minister i kritikstorm på Framstegspartiets hemmaplan

Fiske- och jordbruksminister Gunnar Bragi Sveinsson ser ut att ha hamnat på rejäl kollisionskurs med Framstegspartiets maktbas i Skagafjörður. Efter att ha backat upp EU:s sanktioner mot Ryssland och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i partiets ordförandestrid får nu både Sauðarkrókur och Skagaströnd mindre statliga fiskekvoter än tidigare.

Få ministrar i den avgående regeringen gjorde en lika intressant politisk resa som Gunnar Bragi Sveinsson. Som utrikesminister lade han fram regeringens förslag om att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap. Förslaget genomfördes visserligen aldrig, men det var precis den hårda linje mot EU som många av kärnväljarna förväntade sig.

Men med tiden blev Gunnar Bragi Sveinsson märkbart mer positivt inställd till EU. Visserligen är han alltjämt en motståndare till isländskt medlemskap, men attityden till unionens utrikespolitiska linje blev allt mer förstående.

Det stora symboliska steget tog Gunnar Bragi Sveinsson när han oreserverat backade upp EU:s sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna infördes efter ockupationen av Krim. Enligt Gunnar Bragi Sveinsson var det avgörande för Island att visa sitt stöd för internationell rätt.

Ryssland svarade med motsanktioner som stoppade importen av fisk och lammkött från Island. Branschen - däribland Kaupfélag Skagfirðinga - uppmanade ministern att dra tillbaka sitt stöd till EU:s sanktioner. Skälet var att importstoppet orsakade stora intäktsförluster.

Gunnar Bragi Sveinsson stod fast vid sitt beslut. Han kallade handeln för ett kortsiktigt intresse som i detta fallet var av mindre betydelse än respekten för internationell rätt. Han drog paralleller till de fiskestrider som Island varit inblandade i. Om en stormakt skulle trotsa den egna ekonomiska zonen skulle Island inte ha något att sätta emot militärt, utan den enda förhoppningen vore solidaritet från andra länder.

Obevekligheten överraskade många. Inte minst för att det inom bägge regeringspartierna - Framstegspartiet och Självständighetspartiet - fanns gott om såväl parlamentariker som ministrar som ville överge stödet till EU:s sanktioner. Gunnar Bragi Sveinsson fick också kritik för att inte ha förankrat sin hållning tillräckligt i alltinget.

Någonstans här skar det sig alltså mellan Gunnar Bragi Sveinsson och Kaupfélag Skagfirðinga, det kooperativ med bas i Sauðárkrókur i Skagafjörður som är en nationell maktspelare inom lantbruket och fisket. Kooperativet och chefen Þórólfur Gíslason är dessutom oerhört inflytelserika inom Framstegspartiet.

Det brukar sägas att inget sker i Framstegspartiet om det inte är sanktionerat av Þórólfur Gíslason. Om detta faktiskt är sant är det få som vet. Men partiet brukar gå samma väg som kooperativet. När Kaupfélag Skagfirðinga i höstens ordförandestrid gav upp hoppet om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och - till skillnad från Gunnar Bragi Sveinsson - i stället internt backade upp Sigurður Ingi Jóhannsson blev det också den senare som utsågs till partiledare.

Gunnar Bragi Sveinsson är själv uppvuxen i Sauðárkrókur och har jobbat för Kaupfélag Skagfirðinga. Det gör osämjan mellan dem mer anmärkningsvärd. I provvalet i den nordvästra valkretsen lyckades han dock ohotad säkra första platsen på Framstegspartiets lista.

Nu jäser missnöjet med Gunnar Bragi Sveinsson. Vid regeringskrisen i våras utsågs han till fiske- och jordbruksminister. I den rollen har han inför 2017 föreslagit mindre fiskekvoter till orter i Skagafjörður.

Ett mål med de fiskekvoter som staten fördelar är att de i allt större utsträckning ska gå till orter där fångsterna är nödvändiga. Kvoter till orter som bedöms klara sig utan statligt stöd ska fasas ut.

I Skagafjörður innebär det att den så kallade bygdekvoten till Skagaströnd minskas från 300 ton i år till 179 ton nästa år. Hofsós får 19 ton medan Sauðárkrókur blir helt utan.

Förslagen har väckt kraftiga reaktioner. I ett uttalande dömer kommunfullmäktige i Skagafjörður ut Gunnar Bragi Sveinssons förslag som "helt oacceptabelt". Kommunpolitikerna sågar även ministerns argumentation bakom förslaget.

Ett enigt kommunfullmäktige i Skagaströnd kallar också förslaget "helt oacceptabelt". I beslutet uppger kommunpolitikerna att näringslivet på orten inte förbättrats på ett sådant sätt att det går att motivera den nästan halverade bygdekvoten.

Tongångarna från Gunnar Bragi Sveinssons hemtrakter är alltså allt annat än positiva. Kanske verkar till och med Bryssel nu mer lockande för en EU-motståndare från Skagafjörður.