torsdag 15 december 2016

Ny opinionsmätning: Fortsatt dödläge i alltinget

Ett nyval skulle i dagsläget sannolikt inte lösa problemen i alltinget. Ingen av de regeringskonstellationer som hittills diskuterats skulle få något betydligt starkare stöd. Men Självständighetspartiet skulle tillsammans med Gröna vänstern kunna bilda en tvåpartiregering med stöd av 34 av 63 mandat. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

Hittills har ingen lyckats bryta det dödläge som uppstod i alltinget efter valet. För första gången valdes sju partier in i parlamentet. Samtidigt stod det klart att det för första gången på snart trettio år inte var möjligt att bilda en tvåpartiregering med majoritet.

Allt fler partiledare talar om nyval till våren som en tänkbar väg ut ur regeringskrisen. Men det är långt ifrån säkert att ett nyval skulle lösa situationen. I Fréttablaðiðs nya väljarbarometer har bara små förändringar skett sedan alltingsvalet för snart sju veckor sedan.

Självständighetspartiet får 31 procent (en ökning med 2 procentenheter jämfört med valresultatet), Gröna vänstern 17 procent (+1,1), Piratpartiet 13,1 procent (-1,4), Ljus framtid 10,8 procent (+3,6), Renässans 10,1 procent (-0,4), Framstegspartiet 9,7 procent (-1,8) och Socialdemokraterna 5,6 procent (+0,3).

Om detta vore ett valresultat skulle Självständighetspartiet få 23 mandat (+2), Gröna vänstern 11 (+1), Piratpartiet 8 (-2), Ljus framtid 6 (+2), Renässans 6 (-1), Framstegspartiet 6 (-1) och Socialdemokraterna 3 (oförändrat).

Det ökade stödet för Självständighetspartiet och Gröna vänstern innebär att de två partierna tillsammans har 34 av alltingets 63 mandat. Något annat alternativ till en tvåpartikoalition som har majoritet finns inte. Detta är den största förändringen i opinionen som skett sedan valet.

I flera omgångar har Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans undersökt förutsättningarna för ett regeringssamarbete. Ett argument mot en sådan trepartikoalition har varit dess knappa majoritet i alltinget med 32 av 63 mandat. Nu ökar stödet till 35 av 63 mandat.

Flera förhandlingsrundor har även ägt rum mellan Gröna vänstern, Piratpartiet, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna. Här är läget oförändrat. De fem partierna har i dag 34 av alltingets 63 platser och får enligt Fréttablaðið lika många vid ett nyval.

I dagsläget har inga samtal mellan Självständighetspartiet och Gröna vänstern gett resultat. Med egen majoritet skulle trycket på de två partierna att bilda regering öka avsevärt. Men frågan är om det skulle gå att två partier som i vissa aspekter delar en viss konservatism, men som i andra står oerhört långt ifrån varandra.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.