onsdag 14 december 2016

Partiledare drömmer alltjämt om majoritetsregering

En stor besvikelse präglade dagen efter att Piratpartiet gett upp försöken att bilda regering. Både Piratpartiet och Socialdemokraterna hoppas fortfarande på en fempartikoalition. Samtidigt stiger Framstegspartiets förhoppningar om att få komma in i kylan. Partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson fortsätter argumentera för en koalition ihop med Självständighetspartiet och Gröna vänstern.

När Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir i måndags meddelade att partiets alltingsgrupp inte ville inleda formella förhandlingar om att bilda regering var det uppenbart att landsbygdsfalangen besegrat storstadsfalangen. Och det var uppenbart att det saknades stöd för några långtgående kompromisser i jordbruks- och fiskepolitiken.

De senaste veckornas överläggningar har åskådliggjort att Gröna vänstern är ett kluvet parti. Landsbygdsfalangen - där vice ordföranden Björn Valur Gíslason är den mest tongivande - har i viss mån andra prioriteringar än storstadsfalangen, som också partiledaren Katrín Jakobsdóttir tillhör.

Björn Valur Gíslason tog under pågående samtal ställning för en koalition med Självständighetspartiet i stället för en fempartiregering bestående av Gröna vänstern, Piratpartiet, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna. Han gjorde det utifrån partiernas ståndpunkter när det gäller fisket och jordbruket.

Måndagens misslyckande väcker frågan om Katrín Jakobsdóttirs inflytande över partiet. Att hon är enormt populär råder det ingen tvekan om. Men grundaren och den tidigare ordföranden Steingrímur J. Sigfússon har fortfarande betydande kontroll över partiets politik.

Björn Valur Gíslason och Steingrímur J. Sigfússon har länge haft en stark åsiktsgemenskap. Inte sällan har Björn Valur Gíslasons ofta frispråkiga inlägg i debatten betraktats som Steingrímur J. Sigfússons röst.

Om så vore fallet även denna gång vore det anmärkningsvärt. Då skulle såväl partiets grundare som dess vice ordförande ha tagit ställning mot partiledaren.

Nu var inte fisket och jordbruket huvudskälen till att förhandlingarna misslyckades. Det var dock områden där Renässans, Ljus framtid, Socialdemokraterna och Piratpartiet inte hade något problem att hitta gemensamma lösningar. Gröna vänsterns motstånd mot marknadsanpassning är dock starkt och kategoriskt.

Gröna vänstern ville se statliga utgiftshöjningar på omkring 30 miljarder isländska kronor. Det har framkommit att två konkreta förslag var att delfinansiera satsningarna genom en ny förmögenhetsskatt och en återinförd sockerskatt. Förmögenhetsskatten skulle undanta bostäder och rikta sig mot personer med stora kapitaltillgångar. Den skulle ge cirka 10 miljarder om året. Sockerskatten skulle dra in cirka 2 miljarder till statskassan.

Detta var skattehöjningar som de övriga fyra sade nej till. Enligt Benedikt Jóhannesson, ledare för Renässans, behövdes ytterligare skattehöjningar för att finansiera Gröna vänsterns politik. Han såg i överläggningarna inga andra alternativ än att antingen höja inkomstskatten eller momsen - och det kunde partiet inte acceptera.

Men att det skulle ha handlat om den typen av skattehöjningar förnekade Katrín Jakobsdóttir under gårdagen.

De närmaste dagarna kommer de folkvaldas tid främst att upptas av budgetarbete. Först i nästa vecka kommer det att finnas utrymme för mer ingående samtal mellan partierna.

Allt fler partiledare - däribland Katrín Jakobsdóttir och Framstegspartiets Sigurður Ingi Jóhannsson - öppnar nu för en minoritetsregering. Samtidigt verkar ingen ha gett upp hoppet om att kunna bilda majoritet.

Sigurður Ingi Jóhannsson sade direkt efter att de fem partiernas misslyckande blivit känt att han ville få uppdraget att bilda regering. Han upprepade detta i går och han upprepade dessutom att hans förhoppning var att kunna ena Framstegspartiet, Självständighetspartiet och Gröna vänstern.

Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson vill helst se en majoritet bestående av så få partier som möjligt. I praktiken betyder det ett samarbete med Framstegspartiet och ytterligare ett parti: Gröna vänstern, Ljus framtid eller Renässans. Men inte heller Bjarni Benediktsson utesluter nu en minoritetsregering.

Både Socialdemokraterna och Piratpartiet vill fortsätta förhandla med Gröna vänstern, Renässans och Ljus framtid. De två partierna har inte många andra alternativ som förefaller realistiska. De anser dessutom att avstånden mellan de fem inte är större än att de går att överbrygga.

Det är första gången sedan 1987 som det efter ett alltingsval inte varit möjligt att bilda en tvåpartiregering som har majoritet. Då tog regeringsbildningen 74 dagar.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.