söndag 25 december 2016

Regeringen får möjlighet att köpa Jökulsárlón

Regeringen får möjlighet att köpa fastigheten Fell där delar av Jökulsárlón ingår. Beslutet klubbades under budgetarbetet. Fristen för att utnyttja statens förköpsrätt upphör den 10 januari nästa år. Frågan är nu hur ett köp ska kunna bestämmas. I dagsläget har regeringen ett svagt mandat och alltinget återsamlas inte förrän den 28 januari.

Efter en mångårig konflikt mellan markägarna såldes fastigheten Fell nyligen på auktion. Köpare var bolaget Fögrusalir, ett dotterbolag till investeringsbolaget Thule Investments. Priset blev 1,52 miljarder isländska kronor.

Skälet till att fastigheten är så attraktiv är att den innefattar delar av glaciärlagunen Jökulsárlón. Till Fell hör dessutom lagunens östra strand - och det är i nuläget den enda platsen där det är tillåtet att bygga nytt.

I år väntas omkring 500 000 personer besöka Jökulsárlón. Under högsäsong är kapaciteten vad gäller parkeringsplatser, toaletter och matservering inte i närheten av att räcka till för alla turister. Kommunen har sedan länge försökt få de tidigare markägarna att komma överens om att bygga ut enligt den detaljplan som finns.

Till och med den 10 januari nästa år har staten förköpsrätt. I en tilläggsproposition till budgeten gav alltinget regeringen möjlighet att utnyttja förköpsrätten.

Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson har uttalat sig positivt om ett köp. Han anser att marken bör vara i statlig ägo och att Fell bör ingå i nationalparken Vatnajökull.

Eftersom någon ny regering inte har kunnat bildas sedan valet för snart två månader sedan fungerar Sigurður Ingi Jóhannsson alltjämt som statsminister. Hans mandat är dock svagt eftersom den avgående regeringen förlorat sin majoritet.

Den mest sannolika statsministerkandidaten är Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson. Han har inte uttalat sig just om Fell, men partiet stod bakom beslutet att göra det möjligt att utnyttja förköpsrätten. Troligast är dock att Sigurður Ingi Jóhannsson alltjämt är statsminister när fristen löper ut.

Beslutet att öppna för statligt ägande av Fell välkomnades i ett utlåtande av Gröna vänsterns Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Om det faktiskt blir någon affär återstår att se.

Här kan du läsa mer om försäljningen av Fell.