fredag 2 december 2016

Självständighetspartiet och Gröna vänstern ger upp samtal

Skattefrågor innebär ett oöverstigligt hinder för Självständighetspartiet och Gröna vänstern. Därför avbröts samtalen i går mellan partierna. I synnerhet Piratpartiet och Socialdemokraterna hoppas nu åter på en fempartikoalition med mitten- och vänsterpartierna. Läget gör att president Guðni Th. Jóhannesson i dag kallar till sig alla partiledare.

Snart fem veckor har gått sedan alltingsvalet. Hittills har alla försök att hitta en majoritetsregering misslyckats. Och de på förhand mest sannolika alternativen har alla spruckit av olika skäl.

Nu börjar läget bli så allvarligt att det i alltingets korridorer börjar viskas om att det snart bara kan lösas genom en samlingsregering. En sådan har Island bara haft en gång tidigare. Det var mellan 1939 och 1942 som Självständighetspartiet, Framstegspartiet och socialistiska Folkpartiet regerade med stöd av Bondepartiet.

Men en samlingsregering är något av en nödåtgärd. Då bildades den i april 1939 när det stod klart att Europa kunde vara på väg in i ett krig.

Frågan är hur mycket det politiska klimatet har förändrats sedan dess. Än så länge har det inte förts diskussioner om att låta en minoritetsregering styra landet. På Island saknas traditioner för minoritetsregeringar. Men med tanke på splittringen i alltinget skulle en sådan regering ha ganska goda utsikter att få igenom en hel del av sin politik.

Hittills har inte president Guðni Th. Jóhannesson öppnat för några sådana möjligheter. När han öppnar alltinget på tisdag i nästa vecka talar allt mer för att den avgående regeringen får lägga fram en ren tjänstemannabudget. I dagsläget finns inget som tyder på att den parlamentariska krisen skulle hinna lösas till dess.

I dag har samtliga partiledare kallats en och en till Guðni Th. Jóhannesson. För en vecka sedan - när Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir gav upp försöken att bilda regering - uppmanade han dem att ta ansvar. Partiledarna lär i dag få ännu skarpare förmaningar om att hitta lösningar som bryter dödläget.

Det var i går eftermiddag som Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson och Katrín Jakobsdóttir gemensamt bestämde sig för att avbryta de informella samtalen mellan partierna. Ett eventuellt samarbete strandade på partiernas olika syn på skattepolitiken. Ingen av dem ansåg att det skulle vara möjligt att hitta en kompromiss.

Gröna vänstern får nu sannolikt en ny invit från Piratpartiet, Socialdemokraterna, Ljus framtid och Renässans. De fyra partierna påbörjade informella överläggningar när de alla ställdes utanför samtalen mellan Självständighetspartiet och Gröna vänstern. Det är i synnerhet Piratpartiet och Socialdemokraterna som hoppas på en fempartikoalition med mitten- och vänsterpartierna.

Både Piratpartiet och Socialdemokraterna anser att förutsättningarna för ett samarbete inte hann undersökas tillräckligt när Katrín Jakobsdóttir hade uppdraget som regeringsbildare.

Det är tveksamt om Gröna vänstern på nytt skulle inleda formella förhandlingar med de fyra vänster- och mittenpartierna. I skattefrågor är avståndet mellan Gröna vänstern och Renässans minst lika långt som till Självständighetspartiet. Just nu är det få inom Gröna vänstern som tror att ett nytt försök skulle kunna ge resultat.

Framstegspartiet står i dagsläget utanför alla tänkbara regeringskonstellationer. Inget annat parti vill gå in i en trepartikoalition ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Ingen vill heller ha något med Framstegspartiets tidigare ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att göra. Det är en övertygelse som knappast Guðni Th. Jóhannesson kommer att kunna rucka på.

Presidenten lär i dag inte bara betona behovet av kompromisser. Sannolikt kommer han även att uppmana partiledarna att inte längre utesluta partier ur diskussionerna. Att bara Självständighetspartiet kan tänka sig att regera med Framstegspartiet samtidigt som Piratpartiet och Självständighetspartiet ömsesidigt nobbar varandra gör att alternativen för en majoritet inte är många.

Även om Gröna vänstern och Självständighetspartiet hade lyckats komma överens om skattepolitiken hade vägen till en regering varit lång. För majoritet krävs ytterligare ett parti. Där argumenterade Katrín Jakobsdóttir konsekvent för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna hade - trots katastrofvalet - inga avsikter att backa i profilfrågor. Gröna vänstern och Självständighetspartiet hade sannolikt kunna komma överens om att lägga EU-frågan på is under mandatperioden, att avstå från stora förändringar i jordbruket och inom fisket och att låta frågan om en ny grundlag slumra vidare.

Men Socialdemokraterna hade inte haft någon som helst avsikt att låta dessa frågor vila. Att driva dem i regeringsställning ihop med två partier med helt andra åsikter hade kunnat få samarbetet att spricka.

För en vecka sedan ansåg Guðni Th. Jóhannesson att det var upp till partiledarna att hitta en lösning. Nu är frågan om han kan tvinga dem att tänka om och agera. Annars börjar det bli dags att på allvar tala om en regeringskris.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.