onsdag 14 december 2016

Stigande arbetslöshet på hela Island

För andra månaden i följd stiger arbetslösheten på Island. I november var det 2,1 procent som var utan jobb. Suðurnes övertog åter positionen som den region som hade den högsta arbetslösheten i landet. Andelen arbetslösa ökade dock i samtliga åtta regioner. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Vinterns ankomst betyder på Island också stigande arbetslöshet. I november var arbetslösheten 2,1 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med oktober. Det är andra månaden i följd som andelen arbetslösa ökar.

Den långsiktiga trenden är dock att arbetslösheten sjunker. I september i år var arbetslösheten bara 1,9 procent - den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008. I november förra året var arbetslösheten 2,7 procent.

Länge var Suðurnes den svårast drabbade regionen. Under året sjönk dock arbetslösheten på Suðurnes under nivån i Reykjavíkområdet. I november skiftade rollerna på nytt. Suðurnes har åter landets högsta arbetslöshet.

I november var det 2,5 procent på Suðurnes som stod utan jobb, en ökning med hela 0,6 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,3 procent (+0,1), Norðurland eystra 2,1 procent (+0,3), Västfjordarna 1,7 procent (+0,3), Suðurland 1,7 procent (+0,4), Austurland 1,5 procent (+0,2), Vesturland 1,4 procent (+0,1) och Norðurland vestra 1,3 procent (+0,5).

Arbetslösheten steg alltså i samtliga åtta regioner under november.

Åtta isländska kommuner hade full sysselsättning under november: Helgafellssveit, Skorradalshreppur och Reykhólahreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur, Húnavatnshreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra och Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

Män är fortfarande oftare sysselsatta än vad kvinnor är. Arbetslösheten bland män var 1,8 procent och bland kvinnor 2,5 procent. Gapet mellan könen minskade dock under november.

Det var bland de arbetslösa 42 procent som varit utan jobb i minst ett halvår. 23 procent hade saknat arbete i minst ett år.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten hamnar på ungefär samma nivå även i december.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.