fredag 6 januari 2017

2016 nytt rekordår för turismen till Island

Turismen till Island ökade med 40 procent under 2016. Enbart från flygplatsen i Keflavík reste drygt 1,7 miljoner utländska gäster. Det är en ökning med en halv miljon på bara ett år. Mest ökade turismen från USA och Kanada. Det var bara norrmännen som minskade i antal under året. Det visar statistik från Ferðamálastofa.

2016 blev ännu ett rekordår för turismen till Island. Från Keflavík flög under året 1 767 726 utländska gäster, en ökning med 40,1 procent jämfört med 2015 då antalet var 1 261 938. Antalet resenärer ökade alltså med drygt en halv miljon.

Icelandairs och Wow Airs satsningar på utökad trafik till Nordamerika ger tydliga avtryck i statistiken. Amerikaner och kanadensare är de två grupper av turister som ökar mest. Kanadensarna blev 78,2 procent fler och amerikanerna 71 procent fler.

Flest turister kom under 2016 från USA. Antalet amerikaner var 415 287. Därefter följer britter med 316 395 (en ökning med 31,3 procent), tyskar med 132 789 (+28,4), fransmän med 85 221 (+29,5), kanadensare med 83 144 (+78,2), kineser med 66 781 (+40,2), svenskar med 54 515 (+26,5), norrmän med 51 012 (-0,8), danskar med 49 951 (+1,5), polacker med 39 613 (+46,3), spanjorer med 39 183 (+44,2), nederländare med 39 098 (+32,3), italienare med 31 573 (+32,6), schweizare med 28 682 (+10,6), japaner med 22 371 (+35,2), finländare med 19 895 (+24,2) och ryssar med 6 320 (+29,6).

Ovanstående är de 17 nationaliteter som särredovisas. 285 896 (+43 procent) turister kom från något annat land än dessa. Av de nationaliteter som särredovisas var det bara norrmännen som minskade i antal.

Dessutom reste under 2016 totalt 536 257 islänningar från flygplatsen i Keflavík jämfört med 450 274 året innan. Sammanlagt var det alltså 2 303 983 personer som flög från Keflavík.

Spridningen av turister över året fortsätter att växa. Det var under 2016 bara 37,6 procent av resenärerna som kom under sommaren (juni till augusti). Så sent som 2010 var sommarturisternas andel hela 49,5 procent.

Vinterturismen har aldrig tidigare varit lika stor som 2016. Det var då 31,1 procent som kom under vintern (november till mars). Hösten (september till oktober) svarade för 18,9 procent och våren (april till maj) för 12,4 procent.

Siffrorna gäller alltså enbart flygplatsen i Keflavík. Där ingår inte passagerare som anlände med flyg till Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir. Inte heller ingår resenärer som anlände med färja till Seyðisfjörður. Dessa svarar traditionellt för knappt 2 procent av det totala antalet utländska gäster. Det betyder att det var omkring 1,8 miljoner turister som besökte Island förra året.

I statistiken ingår inte heller passagerare ombord kryssningsfartyg eftersom de räknas som dagsresenärer. Det var enligt Morgunblaðið 114 fartyg som angjorde Reykjavík förra året. Ombord hade de drygt 98 000 passagerare.