tisdag 3 januari 2017

Allt fler misstror isländska medier - DV största förloraren

RÚV behåller ställningen som Islands i särklass mest betrodda nyhetsförmedlare. Men det är allt fler som misstror de etablerade medierna. I botten återfinns Björn Ingi Hrafnssons DV vars förtroendekapital minskat avsevärt efter ägarbytet för drygt två år sedan. Det visar en undersökning utförd av MMR.

De senaste åren har public service-bolaget RÚV:s nyhetsrapportering ofta varit föremål för diskussion. Inte minst är det politiker inom Framstegspartiet som uttryckt sitt missnöje. Tunga politiker som Vigdís Hauksdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson har vid olika tillfällen närmast förklarat krig mot RÚV.

Det har hotats med sänkta anslag, genomförts intervjubojkotter och kommit krav på ursäkter. Men förtroendet för RÚV har inte förändrats mer än marginellt under de två senaste åren.

Visserligen är det i dag färre islänningar som har förtroende för RÚV:s rapportering. Bolaget ligger dock alltjämt i topp när det gäller allmänhetens anseende. Framstegspartiets anklagelser tycks bara ha haft begränsad inverkan.

I dag svarar 69 procent av islänningarna att de har förtroende för RÚV:s nyhetsredaktion, en minskning med 2 procentenheter jämfört med när MMR ställde samma fråga i november 2014. Det är nu 13 procent som uppger att de inte litar på RÚV, en ökning med 3 procentenheter.

Förtroendet för RÚV:s rapportering på nätet är nästan lika stort. 67 procent säger att de litar på RÚV medan 14 procent inte gör det.

Hoppet är långt till Stöð 2:s nyhetsredaktion som 41 procent har förtroende för. Lika många har förtroende för Morgunblaðið på nätet. Det är dock fler som misstror Morgunblaðiðs webb än Stöð 2, nämligen 27 procent mot 24 procent.

Andra medier som har positiva siffror är Morgunblaðið (37 procent har förtroende medan 34 procent saknar förtroende), Vísir (33 mot 26 procent), Kjarninn (31 mot 21 procent), Fréttablaðið (30 mot 29 procent) och Viðskiptablaðið (27 mot 24 procent).

Negativt förtroendekapital har Stundin på nätet (28 procent har förtroende medan 29 procent saknar förtroende), Stundins tryckta tidning (26 procent mot 29 procent), Fréttatíminn (25 procent mot 27 procent) och Viðskiptablaðið på nätet (17 mot 23 procent).

DV har av tradition varit en tidning som många islänningar saknat förtroende för. Men fram till ägarskiftet senhösten 2014 var trenden den motsatta. De dåvarande ägarna lyckades vända utvecklingen. Sedan Björn Ingi Hrafnsson tog över har förtroendet åter rasat.

Det är nu 8 procent som har förtroende för DV:s nätupplaga och 7 procent för den tryckta upplagan. I bägge fallen svarar 66 procent att de inte litar på DV. Siffrorna för DV är anmärkningsvärt sämre jämfört med konkurrenterna.

Det är bara ett medium som är nära DV - och det är Pressan som också ägs av Björn Ingi Hrafnsson. Här uppger 48 procent att de saknar förtroende för Pressan medan 11 procent litar på Pressan.

DV har den i särklass mest negativa utvecklingen av samtliga medier. Misstroendet stiger med 8 procentenheter för den tryckta tidningen och med 10 procentenheter för nätupplagan. Samtidigt minskar förtroendet för papperstidningen med 7 procentenheter - vilket innebär en halvering - och för nätupplagan med 5 procentenheter.

Här kan du läsa mer om förtroendet för isländska medier.