söndag 15 januari 2017

Dagens bonuscitat

"Några av oss i Självständighetspartiets alltingsgrupp grundade på lunchen Föreningen surpupporna. Två timmar senare var föreningen i upplösningstillstånd på grund av strider om vem som skulle vara ordförande. Vissa ville låta tingskarriärens längd råda medan andra ansåg att den som var surast borde vara ordförande. Saken hade inte avgjorts när detta gick i tryck."

Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, skriver på Facebook om hans egen och kollegors besvikelse över att inte ha blivit ministrar - läs mer här.