tisdag 24 januari 2017

Dagens citat

"Jag har inte haft mycket tro på kronan. Den är instabil, skrämmer bort investerare och utländsk arbetskraft och är orsaken till höga ränteskillnader jämfört med utlandet. Det planeras att se över penning- och valutapolitiken. Vi kommer att bygga på Seðlabankis rapport från år 2012 i den utvärderingen, och där presenteras olika alternativ, till exempel valutaråd och fast kurs. Till skillnad från år 2012 har vi nu en stor valutareserv och därför är ett valutaråd ett realistiskt alternativ. Men det är bara ett alternativ av flera. Målet är att nå en stabil kurs."

Finansminister Benedikt Jóhannesson i Viðskiptablaðið om sin syn på den isländska kronan.