onsdag 4 januari 2017

Ex-ledamöter lämnar Ljus framtid

Både Róbert Marshall och Brynhildur Pétursdóttir lämnar Ljus framtid. I går morse begärde de två tidigare alltingsledamöterna utträde ur partiet. Bägge uppger för RÚV att beslutet inte har något att göra med de pågående regeringsförhandlingarna med Självständighetspartiet och Renässans. I stället lämnar de politiken för gott.

Förra mandatperioden utgjorde Róbert Marshall och Brynhildur Pétursdóttir en tredjedel av Ljus framtids alltingsgrupp. Bägge hade också uppdraget som gruppledare i alltinget.

Inför valet i oktober 2016 avstod bägge från att kandidera på nytt. I stället siktade de på en karriär utanför politiken. Därför begärde de enligt RÚV i går morse utträde ur partiet.

Ljus framtid deltar just nu i regeringsförhandlingar med Självständighetspartiet och Renässans. Det är ingen hemlighet att det inom Ljus framtid finns medlemmar som inte alls vill samarbeta med Självständighetspartiet. Vissa betraktar Självständighetspartiet som en konservativ kraft som Ljus framtid på alla sätt bör motverka.

Róbert Marshall och Brynhildur Pétursdóttir säger båda till RÚV att avhoppen inte har med regeringsförhandlingarna att göra. De är inte heller någon protest mot någon annan utveckling inom Ljus framtid. Utträdena symboliserar att de lämnar politiken för gott.

Trots att de nu lämnar partiet samtidigt hade slutet på deras mandatperioder olika ton. Medan Róbert Marshall mer eller mindre tvingades bort från uppdraget som gruppledare efter hård kritik var det flera som ville se Brynhildur Pétursdóttir - som efterträdde honom som gruppledare - som ny partiordförande.

Róbert Marshall lämnade Socialdemokraterna inför valet 2013 och gick i stället med i Ljus framtid. Det var då uppenbart att han inte skulle ha någon möjlighet att bli omvald för Socialdemokraterna eftersom partiet gick mot ett katastrofval. I Ljus framtid återförenades han med vännen Guðmundur Steingrímsson, som hunnit hoppa av från både Socialdemokraterna och Framstegspartiet.

Länge såg det ut som att Ljus framtid skulle försvinna ur alltinget. Under stora delar av förra mandatperioden låg partiet under femprocentsspärren i opinionsmätningarna.

En som öppet visade sitt missnöje med ledningen var Heiða Kristín Helgadóttir, som tillsammans med ordföranden Guðmundur Steingrímsson grundade partiet. Róbert Marshall dömde ut kritiken som barnslig - men snart visade det sig att det interna stödet för honom var svagt. Både han och Guðmundur Steingrímsson valde att avgå i stället för att riskera att röstas bort.

Heiða Kristín Helgadóttir hade gärna sett Brynhildur Pétursdóttir som ny partiledare. Hon valde dock att inte kandidera. Till ny ledare valdes i stället Óttarr Proppé som alltjämt är partiets ordförande.

Här kan du läsa mer om Ljus framtid.