torsdag 26 januari 2017

Flicka får inte heta som dödsrikets gudinna Hel

Hel tillåts inte som namn på en flicka. Skälet är att Mannanafnanefnd anser att namnet kan komma att ställa till besvär för bäraren. I beslutet hänvisar nämnden till den sällan använda paragrafen om att namn inte får väcka anstöt eller orsaka problem. Hel må vara namnet på en gudinna - men det är också ett led i ordet helvíti ('helvete').

Den isländska namnlagen säger att förnamn ska följa regler för grammatik och stavning. Det gör Hel. Men däremot anser alltså Mannanafnanefnd att namnet kan orsaka besvär för bäraren. Tidigare har bland annat namnet Satanía underkänts med samma motivering.

Mannanafnanefnd är den nämnd som bestämmer vilka förnamn som ska tillåtas. Namn som får klartecken förs in i mannanafnaskrá, en förteckning över alla godkända namn.

När nämnden säger nej handlar det i regel om att ett föreslaget namn inte är förenligt med isländsk grammatik eller stavning. Ett underkännande med hänvisning till andra skäl är sällsynt.

I den nordiska mytologin är Hel en gudinna som vaktar över ett dödsrike. Hel är barn till Loki och Angurboða - som har ytterligare två barn, nämligen Fenrisúlfur och Miðgarðsormur. Det är inte det förnämaste dödsriket som står under Hels kontroll. Hit kommer personer som inte har dött i ärofull strid.

Det par som ansökt om namnet Hel för sin dotter är bägge medlemmar i det isländska asatrosamfundet. Om de inte vänder sig till domstol för att få saken prövad måste de hitta på något annat namn.

I beslutet pekar nämnden på att Hel i sig har betydelsen 'dödsrike'. Hel är också ett led i helvíti. Det används också i uttryck som svelta í hel ('svälta ihjäl') och bíða hel ('dö').

I ett förslag till ny namnlag som lades fram under förra mandatperioden skulle både Mannafnafnanefnd och mannanafnaskrá läggas ned. Förslaget hann dock inte behandlas. Sannolikt kommer det att läggas fram på nytt under året. Både Självständighetspartiet och Ljus framtid stod bakom det tidigare förslaget.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet och här kan du läsa mer om namnbeslut som överklagats.