torsdag 12 januari 2017

Flygplatsfrågan kan bli regeringens första interna strid

Inrikesflygplatsen i Reykjavík är redan en stridsfråga för den nya regeringen. Samtidigt som regeringsförklaringen talar om en grundlig översyn avfärdar den ansvariga ministern Jón Gunnarsson alla alternativ utom den befintliga flygplatsen på Vatnsmýri. Frågan är om Ljus framtid och Renässans har råd med ännu en reträtt.

Åtskilliga kritiska röster har hörts när det gäller Renässans och Ljus framtids hjärtefrågor och samarbetet med Självständighetspartiet. Inom bägge partierna finns medlemmar som anser att det gjorts alldeles för långtgående kompromisser när det gäller fisket, jordbruket och EU-frågan.

I dagsläget ser Självständighetspartiet ut som den stora vinnaren på regeringssamarbetet. Partiet har kunnat bilda regering utan att göra några betydande reträtter.

För Ljus framtid och Renässans är läget annorlunda. Bägge partierna gick till val på stora förändringar inom fisket och jordbruket. Dessutom skulle en folkomröstning om återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap hållas.

Vad gäller EU håller regeringen dörren öppen för en folkomröstning. Men förslaget kommer inte att läggas av regeringen utan i så fall av enskilda ledamöter. Och det är förstås något som Självständighetspartiet ändå inte hade kunnat förhindra. De tre koalitionspartierna är dock överens om att ett sådant förslag inte ska spräcka regeringen.

Både när det gäller fisket och jordbruket återstår att se vad som blir resultatet av de översyner som ska göras. Statsminister Bjarni Benediktsson säger till RÚV att det finns möjlighet att ta ut större avgifter för fiskekvoterna.

Men något bindande finns inte. Därmed finns heller inga garantier för att jordbruket eller fisket ska utvecklas i den riktning som Ljus framtid och Renässans önskar.

Under valrörelsen positionerade sig Renässans så långt bort från Självständighetspartiet som möjligt. Den syn som presenterades när det gällde fisket, jordbruket, valutan och EU gjorde det svårt att tro att många av Renässans företrädare tidigare varit med i Självständighetspartiet.

Frågan är hur viktiga dessa frågor egentligen var för Renässans. I en fempartikoalition med Ljus framtid, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Piratpartiet hade partiet kunnat få igenom betydligt mer av sin vilja på just dessa områden. Bara Gröna vänstern hade motsatt sig radikala förändringar.

Ändå valde Renässans att regera till höger. Renässans ville visserligen inte veta av Gröna vänsterns skatteökningar. Kanske var det den punkt som fällde avgörandet. Men det var inte riktigt så det lät under valrörelsen.

Regeringen står redan inför en stridsfråga. I överenskommelsen mellan de tre partierna talas det om en grundlig utredning av framtiden för inrikesflygplatsen på Vatnsmýri i Reykjavík. Ljus framtid vill ha bort den medan Renässans åtminstone inte vill beröva kommunen kontrollen över detaljplanen.

Jón Gunnarsson, minister med ansvar för infrastruktur, kommunikation och landsbygdsfrågor, har tidigare tagit ställning för att flygplatsen ska bli kvar på Vatnsmýri. Han säger till Vísir att det är en uppfattning som han inte har ändrat:
"Det finns ingen annan lösning på situationen."
I morse upprepade han i RÚV samma åsikter. Han sade bland annat att det inte kan bli aktuellt med någon flytt av inrikesflyget till Keflavík och att han alltjämt kan tänka sig att föra över ansvaret för detaljplanen till staten från kommunen.

För regeringssamarbetet är dessa uttalanden en problematisk början. Internt finns det röster som anser att Renässans och Ljus framtid lagt sig för lätt i förhandlingarna. Om intrycket att Självständighetspartiet kan göra som det vill består och förstärks kan det snabbt utvecklas till ett rejält bekymmer. Där kan flygplatsfrågan bli en symbolisk strid.

Här kan du läsa mer om den nya regeringen.