måndag 30 januari 2017

Högsta arbetslösheten på Island på åtta månader

Arbetslösheten på Island var 2,3 procent i december. Det är den högsta nivån på åtta månader. Och den förväntas stiga ytterligare nu i januari om strejken bland sjömän fortsätter. Arbetslösheten ökade under december i samtliga regioner utom Reykjavíkområdet. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

För tredje månaden i följd steg arbetslösheten under december till 2,3 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad. Trots ökningen var arbetslösheten under hela 2016 lägre än föregående år. I december 2015 var arbetslösheten 2,8 procent.

I sju regioner av åtta ökade arbetslösheten. Enda undantaget var Reykjavíkområdet. En orsak till den i vissa regioner kraftiga ökningen är den pågående strejken bland sjömän. Strejken har fått vissa företag att varsla anställda som på olika sätt tar hand om fångsterna.

Om strejken fortsätter räknar Vinnumálastofnun med att betydligt fler kan komma att förlora sina jobb under januari. I annat fall brukar läget på arbetsmarknaden försämras något i januari jämfört med december.

Norðurland eystra hade i december den högsta arbetslösheten med 3,3 procent, en uppgång med 1,2 procentenheter. Därefter följde Suðurnes med 2,8 procent (+0,3), Suðurland med 2,4 procent (+0,7), Reykjavíkområdet 2,3 procent (oförändrat), Västfjordarna 1,9 procent (+0,2), Norðurland vestra 1,6 procent (+0,3), Austurland 1,6 procent (+0,1) och Vesturland 1,5 procent (+0,1).

Sex isländska kommuner hade full sysselsättning under december: Helgafellssveit, Reykhólahreppur och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna samt Skagabyggð i Norðurland vestra.

Alltjämt är arbetslösheten högre bland kvinnor än bland män. Det var i december 2,7 procent av kvinnorna som stod utanför arbetsmarknaden mot 2 procent av männen.

Långtidsarbetslösheten minskade dock under årets sista månad. I december var det 34 procent som varit utan jobb i minst ett halvår och 19 procent som saknat jobb i mer än ett år.

Utländska medborgare utgjorde 27 procent av de arbetslösa. Av dessa var 64 procent polacker.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.