lördag 28 januari 2017

Ísey blir nya namnet på skyr från isländska MS

Ísey blir det varumärke som skyr från Mjólkursamsalan, MS, kommer att få internationellt. Först ut blir Storbritannien och Schweiz. När skyr under våren lanseras i Belgien, Nederländerna och Luxemburg blir även det under namnet Ísey. Även hemma på Island försvinner varumärket Skyr.is till förmån för Ísey.

Förra året sålde MS och mejeriets samarbetspartner i de nordiska länderna 16 000 ton skyr. Den isländska marknaden svarade för 3 000 ton. Den inhemska uppgången beror enligt MS främst på den ökande turismen.

På några få marknader - däribland Sverige - har MS och en nationell partner lyckats få skyr registrerat som varumärke. I Sverige är dock partnern Kavli på god väg att förlora varumärket. Fallet har nu överklagats till Patent- och marknadsdomstolen, där Kavli precis som tidigare har små utsikter att vinna.

Kavli har i processen genomgående använt sig av direkt osanna påståenden för att försöka försvara varumärket. Hittills har dessa påståenden avfärdats i varje instans. Allt tyder därför på att varumärket inom kort kommer att avregistreras för gott. Därmed öppnas också marknaden för fler konkurrenter. I dag är det utöver Kavli bara Lidl - under namnet Ísk - som säljer skyr i Sverige.

MS har nu tagit fram ett nytt internationellt varumärke. I utlandet kommer mejeriets egen export att gå under namnet Ísey. Först ut med de nya förpackningarna blir Storbritannien och Schweiz. När skyr till våren lanseras i Belgien, Nederländerna och Luxemburg kommer samma varumärke att användas även där.

Också på Island kommer MS att börja använda Ísey. Därmed försvinner Skyr.is från förpackningarna. I ett pressmeddelande uppger MS att det nya namnet är kort och enkelt att uttala på många språk. Dessutom hedrar Ísey, som är ett kvinnonamn, de kvinnor som höll liv i traditionen att tillverka skyr.

I Sverige inkom ansökan om varumärket Ísey i september förra året. Ansökan håller alltjämt på att behandlas.

Lansering av skyr är enligt MS att vänta i fler länder. Förhandlingar pågår just nu med tänkbara partner i Ryssland, Nya Zeeland och Australien.

Här kan du läsa mer om varumärkestvisten om skyr i Sverige.