onsdag 4 januari 2017

Island allt närmare ny trepartiregering

Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid kommer allt närmare en regeringsförklaring i förhandlingarna. I de tre alltingsgrupperna uppges det råda enighet om att bilda en trepartikoalition. Inviterna till Självständighetspartiet från Framstegspartiet och Gröna vänstern tycks ha kommit för sent. En ny regering kan komma att presenteras redan under veckan.

En andra formell förhandlingsomgång hölls i går med företrädare för Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson träffade i går alltingsgruppen för att redogöra för utvecklingen. Där ska han enligt uppgift ha fått starkt stöd för att fortsätta på samma väg.

Inom Ljus framtid har det inte varit någon hemlighet att det funnits medlemmar som ifrågasatt samarbetet med Självständighetspartiet. Gruppledaren Björt Ólafsdóttir säger till Morgunblaðið att alltingsgruppen är enig om att sätta sig i en regering med Självständighetspartiet och Renässans.

Under gårdagens förhandlingar ska enligt uppgifter bland annat miljöfrågor och grundlagsförändringar ha behandlats. Ett nytt möte mellan de tre partierna hålls i eftermiddag.

I går påbörjades också diskussioner om hur de tre partierna skulle fördela nämnduppdragen mellan sig. I dag väntas de första överläggningarna om fördelningen av ministerposter ske. Sedan tidigare står det klart att Bjarni Benediktsson blir statsminister.

Tonläget i förhandlingarna har blivit betydligt mer positivt de senaste dagarna. Alla tre partiledarna agerar för första gången som att de utgår från att trepartikoalitionen blir verklighet. Tidigare har de uttryckt sig med större försiktighet.

I veckan framkom det att Framstegspartiet och Gröna vänstern tillsammans med Socialdemokraterna diskuterat förutsättningarna för ett samarbete. Gröna vänstern och Framstegspartiet har därefter vänt sig till Självständighetspartiet. Men det är inviter som Bjarni Benediktsson inte besvarat.

Ett av Bjarni Benediktssons största bekymmer när det gäller samarbetet med Renässans och Ljus framtid är att koalitionen har minsta möjliga majoritet i alltinget, nämligen 32 platser av 63. En regering med Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet skulle ha 39 mandat.

Detta är enligt uppgifter något som ska ha framhållits i inviterna till Självständighetspartiet. Bjarni Benediktsson sade i går i Morgunblaðið att han inte ägnade sig åt några som helst förhandlingar med Framstegspartiet eller Gröna vänstern.

Lilja Alfreðsdóttir, vice ordförande för Framstegspartiet, fortsatte i går att argumentera för att en koalition mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet vore att föredra. Hon sade till RÚV att en annan fördel - utöver en större majoritet - vore att en sådan regering inte skulle behöva engagera sig i EU-frågan. Den skulle i stället kunna fokusera på att bygga upp landets infrastruktur - något som hon ansåg betydligt viktigare för Island:
"Det är nu så att det finns mycket spännande och progressivt när dessa partier [Framstegspartiet och Gröna vänstern] till exempel börjar tala med varandra. Det är mycket som förenar oss. ... Jag skulle vilja se en sådan regering [med Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet] och det har jag alltid sagt. Jag anser att det är dags för en ganska bred regering."
Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.