måndag 30 januari 2017

Islands regering sågar Donald Trumps inreseförbud

Donald Trumps inreseförbud och flyktingstopp får hård kritik från Islands regering. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson dömer ut den amerikanske presidentens politik som kontraproduktiv. USA:s nya linje diskuteras i alltingets utrikesnämnd på torsdag. Island kommer också att protestera mot Donald Trumps politik.

President Donald Trumps beslut att stoppa flyktingmottagandet och att stänga gränserna för resenärer från sju länder har väckt starka reaktioner på Island. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, som representerar Gröna vänstern i alltingets utrikesnämnd, har enligt ett pressmeddelande begärt att nämnden ska samlas för att diskutera frågan.

Ett sådant möte ska hållas på torsdag. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson kommer då att vara på plats. Gröna vänstern vill diskutera Islands svar på USA:s agerande med hänsyn till mänskliga rättigheter och de två ländernas relationer. Dessutom vill partiet få besked om hur Donald Trumps beslut påverkar ekonomiska intressen som flygresor.

Guðlaugur Þór Þórðarson kommenterade först den nya amerikanska politiken i ett inlägg på Twitter:
"Terrorism ska bekämpas. Kampen blir svårare och det gör ont värre om människor diskrimineras efter religion eller etnicitet."
I ett pressmeddelande från utrikesdepartementet säger Guðlaugur Þór Þórðarson att han har förståelse för att Donald Trump vill bekämpa terror. Han anser dock att presidentens hållning är kontraproduktiv. Island kommer genom diplomatiska kanaler att protestera mot agerandet. Om islänningar nekas inresa till USA kommer de att få regeringens stöd:
"Jag anser att det är orimligt att ett förbud mot inresa för flyktingar och invånare från vissa länder skulle vara bästa sättet att garantera USA:s säkerhet, vilket är direktivets officiella syfte. ... Och att stänga gränserna för människor som är på flykt från krig och att göra skillnad på människor utifrån nationalitet eller tro kan inte vara rätt väg och sänder fel budskap. ... I invandrare och flyktingar finns först och främst humankapital och mångfasetterade erfarenheter som lämpar sig att berika samhällen."
Guðlaugur Þór Þórðarson kommer under de närmaste dagarna att kontakta sina nordiska kollegor. Målet är att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt uttalande riktat mot Donald Trumps politik.

Flera andra ministrar riktade under gårdagen hård kritik mot Donald Trump. Hälso- och sjukvårdsminister Óttarr Proppé skriver på Facebook att det är viktigt att kämpa för en bättre värld. Som exempel nämner han regeringsförklaringen där regeringen tar ställning för ett ökat isländskt flyktingmottagande och fortsatt hjälp till nödställda:
"Det är outhärdligt att uppleva den diskriminering och ondska som den nya USA-presidenten tillåter sig att påbörja mot invandrare och flyktingar. Den fria världen måste enas i ett fördömande."
Även finansminister Benedikt Jóhannesson kommenterade utvecklingen på Facebook. Han skriver att Donald Trumps agerande går emot de principer som lagt grunden till det amerikanska samhället:
"Det är förskräckligt att tänka på vad som händer i USA, denna demokratins och frihetens vagga i världen där nu fördomar regerar. Okunnighet och obetänksamhet styr färden och rättigheter trampas på. Nu prövas rättsstatens grund, och vi kan inte se tigande på när en ledande nation för västerländska värderingar förvandlas till sin motsats. Alla islänningar bör stödja friheten och visa sitt ogillande för Trumps politik och åtgärder."
Också från oppositionen kommer skarp kritik. Sigurður Ingi Jóhannsson, ledare för Framstegspartiet, beskriver i Fréttablaðið Donald Trumps agerande som "förnedrande för alla parter". Han betraktar Islands fortsatta mottagande av flyktingar från Syrien som en reaktion på det amerikanska flyktingstoppet.

Både Piratpartiets gruppledare Birgitta Jónsdóttir och Socialdemokraternas ledare Logi Már Einarsson fördömer Donald Trump. Bägge efterlyser ett starkt avståndstagande från presidentens politik.

Hittills finns inga kända fall där islänningar med utländsk bakgrund nekats inresa till USA.