torsdag 26 januari 2017

Misstänkta förnekar inblandning i Birna Brjánsdóttirs död

Birna Brjánsdóttir dog ingen naturlig död. Men de två grönländare som misstänks för att ha dödat 20-åringen fortsätter att förneka inblandning. Polisen söker fortfarande efter Birna Brjánsdóttirs tillhörigheter. De misstänktas mobiltelefoner har inte gett någon vägledning. Telefonerna tycks ha varit avstängda under stora delar den lördag då Birna Brjánsdóttir försvann.

Polis höll i går det första förhöret med en av de två grönländska sjömän som misstänks för inblandning i Birna Brjánsdóttirs död. Precis som sin kollega - som förhördes under tisdagen - förnekar han brott. Förhöret avslutades vid 21-tiden efter att ha pågått hela dagen.

Men Birna Brjánsdóttir dog ingen naturlig död. Det står klart efter den rättsmedicinska undersökningen av kroppen. Polisen har inte släppt någon ytterligare information om dödsorsaken. I nuläget utesluter polisen inte heller någon av de tänkbara brottsrubriceringarna: vållande till annans död, dråp eller mord.

Kroppen är nu också formellt identifierad. Att det rört sig om Birna Brjánsdóttir har dock stått klart ända sedan kroppen påträffades i söndags.

Det var kustbevakningens helikopter som hittade kroppen. Om inte de hade funnit den hade kroppen förmodligen ändå påträffats under de närmaste timmarna. Platsen ingick i de områden som räddningstjänstens skulle söka igenom under söndagen.

Polisens teori är att sjömännen stötte på Birna Brjánsdóttir på Laugavegur klockan 5.25 lördagen den 14 januari. Hon har antingen frivilligt gått in i eller tvingats in i den hyrbil som de två männen disponerade. Under resan har hon utsatts för dödligt våld.

Birna Brjánsdóttirs skor och id-kort har hittats. En mängd andra personliga tillhörigheter saknas alltjämt. En av de misstänkta kan ha gjort sig av med dem under lördagsförmiddagen. Då är bilen och en av männen borta från trålaren Polar Nanoq i fyra och en halv timme.

Mannens mobiltelefon har inte gett polisen någonting att gå efter. Det troliga är att han inte haft telefonen med sig eller haft den avstängd.

Med hjälp av information från mobiltelefoner och övervakningskameror har polisen däremot skaffat sig en god uppfattning om hyrbilens körväg mellan klockan 5.25 och 7 på lördagen.

Med hjälp av information från mobiltelefonen hade polisen hoppats att hitta den plats där Birna Brjánsdóttirs kropp kastades i vattnet. Intressant är området från Grindavík i väster till Óseyrarbrú i öster. Polisen utgår från att kroppen inte hamnat i vattnet särskilt långt från fyndplatsen.

Polisen utesluter att kroppen förts ombord Polar Nanoq och kastats därifrån. Dels finns utmärkta övervakningsbilder från hamnen i Hafnarfjörður där trålaren låg, dels är det osannolikt att en kropp som slängs i havet i närheten av Hafnarfjörður skulle hamna vid fyndplatsen nära Selvogur på sydkusten.

Under sökandet efter Birna Brjánsdóttir har räddningstjänsten hittat bland annat telefoner och kläder. Inga fynd har dock kunnat kopplas till hennes försvinnande.

Polisen väntar fortfarande på svar gällande fler dna-prover från hyrbilen. Blodspår från Birna Brjánsdóttir har tidigare hittats i bilen. Prover från de misstänkta männens kläder, bilens bagageutrymme och bilens säten har även skickas in till Nationellt forensiskt centrum för analys.

Ett föremål som togs i beslag ombord Polar Nanoq var en ylletröja tillhörande en tredje besättningsman. Han greps och förhördes strax efter att trålaren återvänt till Island, men släpptes snart. Tröjan ska ha funnits i bilen vid tiden för Birna Brjánsdóttirs försvinnande.

Besättningsmannen reagerade under lördagen på att hans tröja hamnat i tvätten. Han ska inte ha reflekterat över detta förrän besättningen fick kännedom om att Polar Nanoq kopplades till försvinnandet. I samband med polisens förhör av samtliga ombord berättade han självmant om tröjan och hur den först hamnat i hyrbilen och därefter i tvätten.

Han är inte misstänkt för något brott. Detta rapporterar Fréttablaðið.

Några nya förhör är inte planerade till i dag med de misstänkta. Förhören väntas fortsätta på fredag. Polisen kommer att ägna dagen åt att fortsätta kartläggningen av det händelseförlopp som ledde fram till Birna Brjánsdóttirs död.

De två grönländska sjömännen sitter häktade till och med den 2 februari.

Här kan du läsa mer om Birna Brjánsdóttirs försvinnande.