lördag 14 januari 2017

Nio av tio: Isländsk litteratur viktig för samhället

Nio av tio islänningar anser att den inhemska litteraturen är viktig för samhället. Kvinnor och personer med högskoleutbildning tycker i större utsträckning än andra att litteratur är samhällsnyttigt. Nästan lika många är positivt inställda till isländska författares arbete. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR på uppdrag av författarförbundet Rithöfundasamband Íslands.

Varje år ges det ut omkring 1 500 böcker på Island. Bara en minoritet av utgivningen är översatt. De flesta böckerna är skrivna på isländska av isländska författare.

Uppslutningen bakom den inhemska litteraturen är stor. Hela 90,7 procent av islänningarna instämmer i påståendet att isländsk litteratur är viktig för samhället. Bara 1,7 procent anser att litteraturen saknar förtjänster. Övriga 7,6 procent tycker att litteratur är varken positivt eller negativt.

Stödet är starkt i samtliga grupper. Men i synnerhet kvinnor och högskoleutbildade anser att isländsk litteratur är av stor betydelse. Det är också en åsikt som medel- och höginkomsttagare, personer bosatta i Reykjavíkområdet och islänningar som har fyllt 50 år oftare håller med om.

Svagare är stödet bland män, låginkomsttagare, islänningar i ålder 18 till 29 år och personer med grundskoleutbildning.

83,4 procent är positivt inställda till isländska författares arbete. Det är 14,3 procent som svarar att de varken är positivt eller negativt inställda medan 2,3 procent har en negativ uppfattning om inhemska författare.

De positiva attityderna ökar med ålder, inkomst och utbildningsnivå. Även här är kvinnor betydligt mer positiva än män.