måndag 16 januari 2017

Oframkomliga isländska vägar får ny skyltning

Closed kommer att ersätta Impassable som engelskspråkig skyltning på oframkomliga vägar. Skyltarna byts ut stegvis under året. Skälet till bytet är att många turister helt enkelt inte förstår att Impassable betyder att vägen är oframkomlig och stängd. I stället hamnar många i en situation där de kör fast och behöver hjälp. Det rapporterar Austurfrétt.

Få känner till problemen med turister som inte respekterar eller förstår skyltning lika väl som räddningstjänsten och bilbärgningen i Breiðdalsvík på östra Island. För den som reser runt landet finns här tre olika vägar att välja - över heden Öxi, över heden Breiðdalsheiði längs ringvägen och längs kusten mot Stöðvarfjörður.

Under vintern är kustvägen ofta den enda som är framkomlig. Men det är inte den närmaste vägen och den utgör inte heller en del av ringvägen.

Helga Hrönn Melsteð ingår i räddningstjänsten i Breiðdalsvík. Hon berättar för Austurfrétt att hon förra vintern gjorde ett femtiotal färder upp på Öxi och Breiðdalsheiði för att undsätta turister som kört fast på oframkomliga och stängda vägar. Hittills i år har utryckningarna varit ett fyrtiotal.

Vid en utryckning i veckan frågade hon turisterna varför de hade kört in på en stängd väg. Helga Hrönn Melsteð fick svaret att de inte hade förstått att vägen var oframkomlig:
"Jag berättade för vederbörande att de hade passerat en avstängningsskylt som nådde över halva vägen och som hade blinkande ljus. Svaret som jag fick var att den hade haft skyltning på isländska och att de inte hade förstått den, vilket inte stämde. Människor är olika bra på att läsa engelska."
På isländska skyltas stängda vägar med Lokað ('stängd') på informationstavlor och med Ófært ('oframkomlig') på vägmärken. På engelska används Closed respektive Impassable.

Vegagerðin kommer under året att byta ut den engelskspråkiga skyltningen. Closed ska ersätta Impassable.

Helga Hrönn Melsteð välkomnar bytet, men anser inte att det är tillräckligt. Hon säger till Austurfrétt att många turister helt enkelt struntar i skyltningen. I stället följer de enbart den väg som föreslås av gps:en eller av mobilens kartfunktion - och ingen av dessa tar någon hänsyn till att vägar kan vara oframkomliga:
"Människor tänker att de behöver ta sig över och detta är den enda vägen som de känner till eftersom perspektivet i gps:en eller telefonen inte är större. Ingen har längre karta i bilen, men på dessa ställen behövs en karta som visar att andra vägar står till buds."
Denna vinter är det inte bara oframkomliga vägar som förorsakat utryckningar. Uppe på Öxi har det vid flera tillfällen varit så dimmigt att turister inte vågat fortsätta resan utan i stället ringt räddningstjänsten.