onsdag 11 januari 2017

Oppositionen sågar nya regeringens politik

En regering som riskerar att försumma landsbygden och två små koalitionspartier som sviker sina väljare i EU-frågan. Men också en ifrågasatt statsminister. Så lyder domen från oppositionspartierna om den regering och den regeringsförklaring som presenterades i går. Längst i sin kritik går Framstegspartiets tidigare ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

I måndags träffades de blivande oppositionspartierna Gröna vänstern, Piratpartiet, Framstegspartiet och Socialdemokraterna. Mötet var ett resultat av ett initiativ från Gröna vänstern. Syftet var att förutsättningarna för en gemensam hållning mot den tillträdande regeringen.

Medan Renässans och Ljus framtid är två partier som närmast går hand i hand finns det ofta djupa skiljelinjer mot Självständighetspartiet. Det är något som oppositionen kommer att försöka utnyttja. I synnerhet eftersom trepartikoalitionen har minsta möjliga majoritet med 32 av 63 mandat i alltinget.

Mötet var det första där företrädare för både Piratpartiet och Framstegspartiet deltog. Piratpartiet har tidigare kategoriskt sagt nej till alla former av samarbete med Framstegspartiet.

Framstegspartiet representerades av ordförandeduon Sigurður Ingi Jóhannsson och Lilja Alfreðsdóttir, Piratpartiet av gruppledaren Birgitta Jónsdóttir, Socialdemokraterna av partiledaren Logi Már Einarsson och Gröna vänstern av gruppledaren Svandís Svavarsdóttir eftersom ordföranden Katrín Jakobsdóttir hade förhinder.

I vilken utsträckning som oppositionen kommer att agera gemensamt återstår att se. Inte minst inom Socialdemokraterna finns en stor besvikelse med Ljus framtids och Renässans agerande - och i synnerhet med beslutet att lägga EU-frågan på is. Socialdemokraterna kommer i alltinget inte att göra någon hemlighet av sin uppfattning om att Europapolitiken kunnat få en helt annan utformning med en fempartikoalition vid makten.

Den hårdaste kritiken mot den nya regeringen kommer från Framstegspartiets tidigare ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han säger till Eyjan att han inte kunde tänka sig "en sämre regering" att sköta återprivatiseringen av storbankerna och en reformering av fiske- och jordbrukspolitiken:
"Det som jag fruktar med detta regeringsmönster och det som jag känner efter det som jag har sett av partiernas överenskommelse är att Renässans och Ljus framtid inte kommer att ha någon god inverkan på Självständighetspartiet. Partiet [Renässans och Ljus framtid] står långt till höger om Självständighetspartiet på flera områden, och det på alla fel områden. Inverkan kan bli illavarslande. Vid rodret blir det människor som tycker att liberalism huvudsakligen handlar om att två till tre butikskedjor får sälja så mycket som möjligt av utländskt kött och brännvin."
Avgående statsministern Sigurður Ingi Jóhannsson lyckönskar den nya regeringen. Men han säger till RÚV att han befarar att trepartikoalitionen kommer att försumma landsbygdsfrågorna:
"Jag är bekymrad över det mot bakgrund av var dessa partier har sitt huvudsakliga stöd och det fokus som de har haft att landsbygden hamnar utanför. Jag anser att det är mycket viktigt att regeringen i landet ser på hela landet och folket som ett."
Logi Már Einarsson hävdar att Ljus framtid och Renässans sviker väljarna genom kompromissen i EU-frågan. I ett internt mejl till partimedlemmarna skriver han att de två partierna seglat under falsk flagg i valrörelsen. Där talade de om vikten av systemförändringar, men några sådana kommer enligt Logi Már Einarsson att bli aktuella nu. De har även svikit i EU-frågan.

Ásta Guðrún Helgadóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, är kritisk till att Bjarni Benediktsson nu blir statsminister. Hon säger till RÚV att hans kopplingar till bolag i skatteparadis och att hans sena publicering av rapporten om isländska tillgångar i skatteparadis kan leda fram till att Piratpartiet direkt väcker misstroende mot den nya regeringen:
"Samtidigt som man välkomnar att det har kommit en ny regering i landet så har jag för att vara ärlig mina tveksamheter om denna regering. ... Om vi tänker på att vår blivande statsminister befinner sig i ett läge väl jämförbart med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson när han blev statsminister, och fanns i Panamadokumenten, så behöver vi få något konkret som leder fram till ett avgörande i denna fråga. Detta är inte över."
Av samma skäl röstade Páll Valur Björnsson, tidigare alltingsledamot för Ljus framtid, nej till regeringssamarbetet med Självständighetspartiet. Han säger i Morgunblaðið att han inte stödjer Bjarni Benediktsson som statsminister och att partiet gått för långt i sina eftergifter i EU-frågan:
"Det är alltid något som man inte är nöjd med, men dessa två partier - Renässans och Ljus framtid - är Europapartier och Renässans grundades faktiskt på grund av Europafrågorna. Därför tycker jag att det är helt ofattbart att de ska ge efter så mycket där. Men det som jag var mest missnöjd med var att vi skulle försöka göra Bjarni Benediktsson till statsminister. Jag har inget emot Bjarni som person eller människor inom Självständighetspartiet. Jag gillar bara inte deras politik."
En liknande sågning kommer från Svandís Svavarsdóttir. Hon säger till RÚV att Ljus framtid och Renässans gått för långt i sina kompromisser:
"Det som först och främst väcker ens uppmärksamhet är dessa så kallade systemförändringsfrågor, de stora frågor som först och främst Renässans men kanske även Ljus framtid driver, alla mer eller mindre har lagts på is. ... Så Självständighetspartiets samarbetspartier får inte ut något av detta samarbete utöver att kunna väcka frågor i nämnder och på väg mot översyn och så vidare oavsett om det gäller penningpolitiken, fisk eller lantbruk."
Här kan du läsa mer om den nya regeringen.